Skip to main content

Od listopada 2019 obowiązkowy split payment

Od listopada 2019 obowiązkowy split payment

 

Mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment wiąże się z utworzeniem rachunku VAT i ograniczoną swobodą dysponowania przez podatnika znajdującymi się na nim środkami.

 

Na podstawie art.108a ust.2 ustawy o VAT zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

 

Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przedsiębiorca nie może swobodnie dysponować. Na podstawie art. 108b ustawy o VAT wymagana jest zgoda organu podatkowego na przekazanie środków na konto firmowe przedsiębiorcy, co wiąże się z koniecznością złożenia wniosku, który musi zostać pozytywnie rozpatrzony przez organ skarbowy.

 

To jednak nie koniec utrudnień ze strony fiskusa. Obecnie, poza nielicznymi wyjątkami przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Jednak jeszcze w tym roku planowane są zmiany w kierunku obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany te miały obowiązywać od lipca 2019 roku ale projekt o zmianie ustawy o VAT, zakłada, że wejdą one w życie w listopadzie tego roku.

 

Według projektu zmiana ma polegać na zastąpieniu rozliczania podatku VAT mechanizmem odwrotnego obciążenia poprzez stosowanie obowiązkowo podzielonej płatności. Mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach krajowych zostanie zlikwidowany. Projekt zakłada też uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT oraz wprowadzenie załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Ten ostatni ma objąć pewne grupy towarów i usług, uważane za „obszary wrażliwe”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

 

Najbliższe szkolenia dotyczące split payment

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?