Skip to main content

Stawka 9% w CIT

Stawka 9 % w CIT

 

Podstawową stawką podatkową dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych jest stawka 19 %. Jednakże niektórzy mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 9 %. Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, podatek może wynosić 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Jak wynika z brzmienia powyższego przepisu obniżona stawka podatku przysługuje w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

 

Ponadto istotny jest warunek nie przekroczenia przez podatnika – wskazanej w przepisie wartości przychodów osiągniętych w roku podatkowym (innych niż z kapitałów pieniężnych) po przekroczeniu, której (tj. po przekroczeniu wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro) podatnik traci prawo do niższej stawki. Powyższe dotyczy zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku jak i też podatników kontynuujących działalność, którzy posiadają status małego podatnika. Tym samym podatnicy rozpoczynający działalność jak kontynuujący działalność – mały podatnik, w sytuacji gdy w danym roku (niezależnie, czy jest to rok rozpoczęcia, czy np. 5 rok prowadzonej działalności) przekroczą wyżej wskazany próg przychodów tracą prawo do stosowania obniżonej stawki CIT.

 

Przepisy zawierają również inne ograniczenia w stosowaniu powyższej stawki preferencyjnej. Przykładowo z możliwości takiej nie mogą korzystać podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, spółki dzielone oraz podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu (w tym na poczet kapitału) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

 

Warto podkreślić, że od 2020 r. limit dla małego podatnika zostanie podwyższony i wyniesie 2 mln euro.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy warsztaty dotyczące tematyki CIT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Krynica Zdrój
  19.08.2024 -         21.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025. Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  30.09.2024 -         02.10.2024

  3490.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?