Skip to main content

Warunki niezbędne aby skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Warunki niezbędne aby skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 

Zachęcając podatników do samodzielnego korygowania deklaracji w przypadku zaniżenia kwot podatku, poczynając już od 2009 r. podatnicy mogą skorzystać z obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowej. Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi obecnie 50% stawki. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. W 2019 r. wynosi ona 8 %.

 

Warunkami jakie należy spełnić aby skorzystać z obniżonych odsetek za zwłokę są:


1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

 

Warunkiem naliczania obniżonych odsetek za zwłokę jest - w przypadku zaległości powstałych od stycznia 2016 r., jest skorygowanie deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji ( zgodnie z art. 56a § 1 pkt 1 OP). Należy podkreślić, że termin powyższy dotyczy złożenia deklaracji, a nie powstania zaległości. Przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością zapłacenia odsetek według stawki podstawowej.

 

Pamiętajmy, że dla zaległości powstałych przed i po 1 stycznia 2016 r. ustawodawca uznał, że podatnik, który sam dokona korekty deklaracji, nie będzie już zobowiązany do podawania przyczyn uzasadniających złożenie danej korekty.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?