Skip to main content

Czasowe zaprzestanie używania środka trwałego

Czasowe zaprzestanie używania środka trwałego.

 

W ramach procesu produkcyjnego podatnik wykorzystuje środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń. Część z maszyn i urządzeń ze względu na zmianę sytuacji na rynku oraz tym samym zmianę zamówień przez kontrahentów, czasowo nie będzie używana w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Czy podatnik powinien zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od czasowo nieużywanych środków trwałych?

 

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o CIT (analogicznie art. 22a ust.1 ustawy o PIT) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

 

Jak wynika z powyższego jednym z warunków dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz prawidłowego zaliczania ich w koszty uzyskania przychodów jest aby środek trwały był wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Należy podkreślić, że pojęcie «wykorzystywanie na potrzeby» jest pojęciem szerszym od pojęcia «wykorzystywania w ramach» prowadzonej działalności gospodarczej”. Środek trwały nie musi być zatem wykorzystywany bezpośrednio na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wystarczy jego pośrednie wykorzystanie na ten cel. Ponieważ podatnik nie zawiesza prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie zaprzestaje jej prowadzenia dopuszczalne jest amortyzowanie czasowo wyłączonych z używania środków trwałych. Podsumowując w przypadkach okresowego zaprzestania używania niektórych środków trwałych w działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?