Skip to main content

Przedsiębiorco sprawdź czy jesteś na białej liście

Od 1 września 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza nowy wykaz podmiotów, tzw. „białą listę”.

 

Biała lista podmiotów jest wyrażeniem potocznym. Faktycznie jest to wykaz podmiotów obejmujący numery rachunków bankowych, podatników zarejestrowanych dla podatku VAT, podatników wykreślonych z rejestru VAT oraz podatników przywróconych w rejestrze VAT. Wykaz podatników udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w CEIDG i dostęp do niego jest bezpłatny. Na liście można sprawdzić historię podmiotu za okres pięciu lat wstecz. Lista aktualizowana jest raz na dobę.

 

Wykaz podmiotów w nowym wymiarze wprowadza nowelizacja ustawy o VAT z dnia 12 kwietnia 2019 r. ( Dz. U. z 2019, poz. 1018 ). Zgodnie z nowelizacją w wykazie jest umieszczony  rachunek bankowy przedsiębiorcy zgłoszony w urzędzie skarbowym. Przedsiębiorca przed wykonaniem przelewu do danego kontrahenta powinien sprawdzić zgodność jego rachunku z numerem rachunku, który został ujawniony na białej liście. Przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że w przypadku dokonania przelewu na rachunek swojego kontrahenta inny niż widniejący na białej liście nie będą mogli oni zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

 

Ograniczenie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatku związanego z zapłatą transakcji nie dotyczy płatności do 15 000 zł. Z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wynika, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł.

 

Z powyższego przepisu wynika obowiązek dokonywania między przedsiębiorcami płatności za pośrednictwem rachunku bankowego gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł. Wobec tego należności do wysokości 15 000 zł mogą być regulowane gotówką i zaliczane do kosztów uzyskania przychodu po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa.

 

Wprowadzenie białej listy podatników sprowadza się do dochowania przez podatnika należytej staranności. Przedsiębiorca powinien zidentyfikować swojego kontrahenta przed dokonaniem zapłaty lub po fakcie ale najlepiej w terminie trzech dni od dokonania transakcji. Termin ten pozwala na uchronienie się przedsiębiorcy od negatywnych skutków związanych z zapłatą na niewłaściwe konto, jeśli zawiadomi on urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury o przelaniu pieniędzy na inne konto niż zamieszczone w wykazie.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy szkolenia VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?