Skip to main content

Współwłaściciel auta zaliczy w koszty 20% wydatków

Fiskus jednakowo traktuje właścicieli i współwłaścicieli samochodów prywatnych , którzy korzystają z aut w działalności gospodarczej.

 

Z art. 23 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na używanie prywatnego samochodu osobowego będącego własnością przedsiębiorcy i niebędącego jednocześnie składnikiem majątku firmy. W/w przepis zezwala jednak na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 20% wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu przedsiębiorcy pod warunkiem, że jest on wykorzystywany również w działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy samochód jest współwłasnością przedsiębiorcy fiskus także zezwala na zaliczenie wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy w wysokości 20% wydatków, jeżeli auto jest używane jest przez niego w działalności gospodarczej i nie stanowi majątku firmy. Własność i współwłasność organy skarbowe traktują jednakowo.

 

Interpretacja z dnia 19 marca 2019 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.38.2019.1.PSZ , „sam fakt, iż przedsiębiorca jest właścicielem czy też współwłaścicielem samochodu osobowego nie uprawnia go do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej 20% wydatków związanych z używaniem i ubezpieczeniem tego pojazdu. Podatnik musi faktycznie ponosić wydatki eksploatacyjne dotyczące samochodu, który nie tylko służy jego celom osobistym, ale także celom związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą”.

 

Ustawa o PIT w art. 23 pkt 46a odnosi się do zaliczenia w koszty 75% wydatków na używanie samochodu ale innego niż określony w pkt 46 ustawy, a więc do samochodu niewłasnego i niebędącego składnikiem majątku firmy. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nieprecyzyjnie określił pojęcie „innego niż określony w pkt 46”, co może oznaczać, że jak ma być to samochód inny to równie dobrze „ niewłasny i będący składnikiem majątku firmy”. Organ skarbowy zdecydował jednak, że treść art. 23 pkt 46a w/w ustawy dotyczy samochodu stanowiącego składnik majątku firmy.

 

Własne stanowisko organ podatkowy potwierdza w w/w interpretacji, w której czytamy „ art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy bowiem samochodów osobowych będących składnikami majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w szczególności składnikami majątku będącymi środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?