Skip to main content

Podatek od wyprowadzki nie dotyczy każdego majątku

Podatek od niezrealizowanych zysków to podatek od hipotetycznie uzyskanego dochodu ze zbycia majątku firmy w razie zmiany miejsca zamieszkania podatnika lub przeniesienia firmy do innego kraju.

 

Na podstawie art.24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:

 

  • przeniesienie składnika majątku do innego państwa w wyniku którego Polska traci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku i jednocześnie przenoszony majątek nadal pozostaje własnością tego samego podmiotu
  • zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika.

 

Celem powyższych  regulacji jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do wprowadzonych w 2016 r. zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych  w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego kraju.

 

Istotą przepisów o tzw.  exit tax  jest opodatkowanie niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. 

 

Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo, w którym przykładowo Spółka ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w tym okresie, w którym Spółka podlegała jurysdykcji podatkowej tego państwa ( Polski). 

 

Podatek od niezrealizowanych zysków nie dotyczy każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem.

 

Za przeniesienie majątku do innego kraju uznaje się m.in:

 

  • przeniesienie do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku związanego z  dotychczasową działalnością w Polsce,
  • przeniesienie do innego państwa całości działalności prowadzonej w Polsce poprzez położony tutaj zagraniczny zakład,
  • likwidację firmy i wyprowadzka podatnika zagranicę

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?