Skip to main content

Faktura korygująca do "zera"

Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury wystąpią określone w tym przepisie przesłanki m. in. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, udzielono opustów i obniżek cen, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

 

Na gruncie praktyki zdarza się, że podatnicy chcąc skorygować niewłaściwe dane na fakturze korzystają z możliwości wystawienia faktury korygującej do „zera” oraz wystawienia nowej faktury zawierającej poprawne dane. Powyższe zachowanie nie zostało uregulowane przez przepisy ustawy oraz przez przepisy rozporządzenia, jednakże opierając się na stanowisku organów podatkowych oraz orzeczeniach sądowych należy powyższą praktykę uznać za niedopuszczalną. Za prawidłowe należy natomiast uznać postępowanie polegające na wystawieniu faktury korygującej uwzględniającej właściwe dane. Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku zrealizowania transakcji, korekta faktury do zera nie potwierdza rzeczywiście zrealizowanej transakcji gospodarczej, natomiast w świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika.

 

Jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Natomiast pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z nabywcą, mogą być skorygowane poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Polecamy warsztaty

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?