Skip to main content

VAT: Zwolnienie z opodatkowania wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Kluczowe dla prawidłowego korzystania z powyższego zwolnienia jest zrozumienie kiedy wynajem następuje na cele mieszkaniowe.

 

Jak podkreślają organy podatkowe, cele mieszkaniowe wiążą się z zamiarem najemcy przebywania w danym lokalu przez jakiś czas (długoterminowo) w sposób prowadzący do zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych. Nie będą więc celami mieszkaniowymi usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Również, zdaniem organów podatkowych, najem miejsca postojowego, nawet jeżeli następuje łącznie z lokalem nie będzie spełniał celów mieszkaniowych. Ponadto z brzmienia przepisu wynika, że wynajem musi być dokonywany na własny rachunek. Podatnik nie skorzysta więc ze zwolnienia, np. jeżeli wynajem mieszkania powierzy wyspecjalizowanemu podmiotowi, który będzie zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z najmem na rzecz swojego klienta.

 

Podsumowując przesłanki do zastosowania zwolnienia są następujące:

  • świadczenie usługi na własny rachunek,
  • charakter mieszkalny nieruchomości,
  • mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

 

Co ważne, na podstawie wskazanego przepisu zwolnione od podatku mogą być również usługi podnajmu, co zostało po raz kolejny potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.363.2019.2.ICZ). Przedmiotem usługi może być więc wynajem nieruchomości mieszkalnej na rzecz firmy, która następnie dalej wynajmuje przedmiotową nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe i do usługi tej będzie miało zastosowanie zwolnienia od podatku,

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?