Skip to main content

Jak długo należy przechowywać faktury?

Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3.

 

Zobowiązanie podatkowe, zgodnie z art. 70 Ordynacji Podatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przykładowo z końcem 2019 roku przedawnią się zobowiązania podatkowe za miesiące styczeń – listopad 2014 r. Zobowiązania podatkowe za miesiąc grudzień 2014 r. przedawnią się dopiero z końcem 2020 r. bowiem okres płatności tego zobowiązania przypada na 25 stycznia 2015 roku a przepisy stanowią że termin przedawnienia liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  Należy jednak pamiętać, że Ordynacja podatkowa przewiduje przypadki, w których bieg terminów przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. W takich sytuacjach termin przedawnienia będzie więc inny a w związku z tym również termin przechowywania dokumentów będzie dłuższy.

 

Wyjątkami od powyższej zasady są:

  • art. 130d ust. 3 ustawy o VAT, który wprowadza 10-letni termin przechowywania dokumentów dla podatników z innych krajów Unii Europejskiej świadczących na rzecz niepodatników usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, rozliczających VAT w ramach systemu MOSS
  • art. 134 ust 3 ustawy o VAT, który wprowadza 10-letni termin przechowywania dokumentów dla podatników z krajów trzecich świadczących na rzecz niepodatników usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, rozliczających VAT w ramach systemu MOSS.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?