Skip to main content

Podatek u źródła a najem samochodu za granicą

Pracownicy podatnika podczas podróży służbowej do Francji, wynajęli na potrzeby tejże podróży samochód osobowy. Czynność ta została udokumentowana fakturą wystawioną na spółkę oraz opłaconą służbową kartą płatniczą. Czy na podatniku ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła?

 

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od niektórych przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników zagranicznych (nierezydentów) dotyczy m.in. przychodów z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu (np. samochodu osobowego). Tym samym w przypadku zawarcia umowy najmu samochodu osobowego zagranicą polski podatnik jest zobowiązany jest co do zasady do poboru i wpłacenia podatku u źródła w wysokości 20% przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP). Możliwe jest także zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym przypadku – umowy polsko-francuskiej, która wprowadza niższą, stawkę podatku) albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową – pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

 

W kwestii oceny, czy przychody zagranicznych osób prawnych powstały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decydujące znaczenie ma miejsce osiągania dochodów, nie zaś miejsce świadczenia usługi, wykonywania czynności lub miejsca dokonania wypłaty. Zasadnicze znaczenie ma więc miejsce położenia źródła dochodów, w tym przypadku francuski przedsiębiorca uzyskuje dochód od spółki będącej polskim rezydentem podatkowym. W konsekwencji należy przyjąć, że źródło dochodów będzie położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jego źródłem jest spółka będąca polskim rezydentem podatkowym. Ponieważ płatność została dokonana kartą służbową spółka powinna dokonać zapłaty podatku u źródła.

 

Obowiązek uiszczenia podatku u źródła – zgodnie z zasadami opisanymi wyżej – po stronie polskiego podatnika nie powstałby, jeżeli to pracownik (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) wynająłby samochód w swoim imieniu oraz dokonał z własnych środków płatności z tego tytułu na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego i to na pracownika (a nie na spółkę) zostałaby wystawiona faktura.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?