Skip to main content

VAT. Nieodpłatne pożyczki dla pracowników

Podatnik zamierza udzielać nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych. Umowa pożyczki będzie wiązała pracownika i spółkę na gruncie cywilnoprawnym. W spółce wprowadzony będzie regulamin udzielania pożyczek a zasady będą jednakowe dla wszystkich pracowników. Czy powyższe czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

 

Czynnością opodatkowaną podatkiem VAT jest m.in. odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Zwrócić jednak należy uwagę, że aby dana czynność została objęta zakresem VAT, poza wymogiem jej ujęcia w katalogu zdarzeń opodatkowanych (kryterium przedmiotowe), niezbędne jest również to, aby została ona zrealizowana przez podmiot działający w stosunku do tej czynności w charakterze podatnika VAT.

 

Podatnikami na gruncie ustawy o VAT są pomioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). W przedstawionym stanie faktycznym podatnik planuje udzielać pożyczek pracownikom, czyli osobom fizycznym. Należy uznać, że udzielanie pożyczki przez podmiot, który prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem VAT jest czynnością dokonaną przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT. Będzie tak, nawet jeżeli zdarzenie to miało charakter jednorazowy. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, że środki, które stanowią przedmiot pożyczki, pochodzą z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Podatnik udzielając pożyczki działa w ramach własnej działalności gospodarczej jako podatnik VAT.

 

Jednakże usługa udzielenia pożyczki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będą więc podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

 

Nowości i warsztaty dotyczące podatku VAT

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek VAT 2024 – opodatkowanie opłaty plastikowej, płatności transgraniczne, zmiany w JPK, czasowe obniżenie stawek VAT, skład VAT, przygotowanie do Krajowego Systemu e-Faktur

Stacjonarne      Kraków
  23.04.2024 -         23.04.2024

  720.00 + VAT
Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Kołobrzeg
  24.04.2024 -         26.04.2024

  3190.00 + VAT
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Podatki VAT, CIT 2024 - przegląd wybranych zagadnień i nowelizacja przepisów.

Stacjonarne      Kazimierz Dolny
  12.06.2024 -         14.06.2024

  2690.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Strony 12wszystkich 15

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?