Skip to main content

Kiedy podmiot powinien zgłosić konto w urzędzie skarbowym?

Według prawa polskiego zagraniczna spółka nieposiadająca statusu polskiego podatnika nie ma obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym w Polsce swojego rachunku bankowego założonego za granicą.

 

Zgłoszeniu w polskim urzędzie skarbowym podlegają numery rachunków otwarte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu polskiego Prawa bankowego.

 

Oznacza to, że podmiot zagraniczny posiadający status polskiego podatnika powinien w Polsce otworzyć rachunek bankowy w walucie polskiej i zgłosić go w urzędzie skarbowym.

 

W rozumieniu prawa polskiego podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Status podatnika posiadają również osoby korzystające w całości lub w części ze zwolnień podatkowych. Podatnicy dla celów podatkowych podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu w urzędzie skarbowym w Polsce i otrzymują Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

 

Od września 2019 r. obowiązuje Wykaz podatników VAT, który rozszerzono o informacje o numerach rachunków bankowych podmiotów. Od 1 stycznia 2020 r. podmioty prowadzące działalność będą miały obowiązek zapłaty faktury VAT na rachunek zamieszczony w Wykazie. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy dokonują płatności za faktury powinni sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków kontrahentów  zgłoszone w urzędzie skarbowym są prawidłowe. Jeżeli wpłata trafi na konto kontrahenta wskazane w Wykazie wówczas płatność jest bezpieczna podatkowo.

 

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi  mechanizmu podzielonej płatności „MPP”, zarejestrowani podatnicy VAT, którzy świadczą usługi lub dostarczają towary „wrażliwe”, a także  nabywcy tych towarów i usług mają obowiązek zapłaty podatku VAT na oddzielny rachunek. Transakcje objęte „ MPP” muszą być realizowane przez  rachunki rozliczeniowe założone dla działalności gospodarczej  w banku w Polsce.

 

Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowało dla każdego podatnika tzw. mikrorachunek podatkowy. Od stycznia 2020 r. podatnik będzie miał swój, jeden, stały rachunek, na który będzie wpłacał podatek dochodowy i podatek VAT. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. Podatnik może sprawdzić numer mikrorachunku podając swój numer NIP lub PESEL.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące podatku VAT

 

Najbliższe szkolenia

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?