Skip to main content

Wystawienie paragonu uprawnia do wystawienia faktury

Z żądaniem wystawienia faktury do paragonu nabywca może wystąpić w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja.

 

Z art.106b ust. 3 ustawy o VAT wynika, że na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 

Często zdarza się, że nabywca kupuje więcej towarów na podstawie kilku paragonów, zatem powstaje pytanie czy jest możliwość udokumentowania takiej transakcji jedną zbiorczą fakturą oraz czy można wystawić fakturę bez przekazania sprzedawcy paragonów?

 

Ustawodawca nie zabronił takiego postępowania. Takie działanie popierają także organy skarbowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.223.2018.1.ISZ czytamy „sprzedawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę zbiorczą dla klienta, działając w stanie faktycznym, w którym klient zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania sprzedawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesną identyfikacją transakcji oraz klienta na podstawie dokumentów „dowód wydania” i egzemplarzy paragonów fiskalnych mających postać elektroniczną, pozostających u sprzedawcy”.

 

Jednak sama identyfikacja, że transakcja faktycznie zaistniała nie wystarczy. Wystawienie jednej zbiorczej faktury do kilku paragonów jest możliwe, jeśli na fakturze znajdują się wszystkie daty sprzedaży. Wobec tego wystawca zbiorczej faktury do paragonów powinien wskazać na niej daty poszczególnych dostaw towarów. Elementy, które powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura wskazuje art. 106e ust. 1  ustawy o VAT. Jednym z nich jest data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź też otrzymania zapłaty.

 

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grudnia 2014r., sygn. ITPP1/443-1190/14/MN czytamy, „ że elementem obligatoryjnym każdej z faktur jest m.in. data wykonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty w przypadku gdy została określona i jest różna od daty wystawienia faktury”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące faktury oraz podatku VAT

 

Najbliższe szkolenia

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?