Skip to main content

Obowiązki przedstawiciela podatkowego

Przedstawiciel podatkowy ustanowiony w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie może być pełnomocnikiem w postępowaniu podatkowym.

 

W zakresie reprezentowania strony w postępowaniu podatkowym przez przedstawiciela podatkowego konieczne jest pełnomocnictwo udzielone na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

 

Zgodnie z art.18 c ustawy o podatku od towarów i usług zakres działania przedstawiciela podatkowego obejmuje wykonywanie obowiązków podatnika w zakresie rozliczania podatku, sporządzania deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, prowadzenia i przechowywania dokumentacji, ewidencji na potrzeby tego podatku, a także wykonywania innych czynności wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został do tego upoważniony.

 

Przedstawiciel podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, które rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

 

W świetle powyższego przepisu oraz przepisów ordynacji podatkowej reprezentowanie podatnika w toczącym się postępowaniu podatkowym, którego stroną jest podatnik podatku od towarów i usług nie jest czynnością wynikającą z przepisów o podatku od towarów i usług. Wobec tego ze względu na zakres działania określony w ustawie o podatku od towarów i usług przedstawiciel podatkowy nie ma umocowania do reprezentacji w postępowaniu podatkowym.

 

Wyrok NSA z 10 października 2019 r., sygn. I FSK 1420/19, „ przedstawiciel podatkowy ustanowiony na podstawie art. 18a u.p.t.u., przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, z uwagi na zakres działania określony w art. 18 c u.p.t.u. nie ma umocowania do reprezentowania tego podatnika w postępowaniu podatkowym. Takie umocowanie może uzyskać w oparciu o udzielone mu na podstawie przepisów o.p. pełnomocnictwo”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?