Skip to main content

Dyskusyjny przychód oddelegowanego pracownika

Wydatki poniesione przez pracodawcę na dojazd pracowników oddelegowanych do pracy za granicę są przychodem podlegającym opodatkowaniu.

 

NSA w ostatnim wyroku z 16 stycznia 2020 r., II FSK 285/18 uznał, że oddelegowanie pracownika do pracy za granicę to nie podróż służbowa wobec tego nakłady poniesione w postaci kosztów przejazdów publicznym transportem, samochodem służbowym, a także zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu pracownika, w tym zwrot za paliwo, opłaty drogowe, koszty zakwaterowania są przychodem tego pracownika z nieodpłatnych świadczeń.

 

Sąd uzasadnił swoje stanowisko faktem, że oddelegowanie pracownika zostało przyjęte przez pracownika dobrowolnie na podstawie sporządzonej umowy, jest świadczeniem zidentyfikowanym imiennie oraz zostało spełnione w interesie pracownika.

 

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że oddelegowanie polega na czasowej zmianie miejsca wykonywania pracy przez pracownika poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy o pracę i wskazanie nowego miejsca wykonywania pracy. Wobec tego powstaje pytanie co się stanie, jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków pracy? Nie wykluczone, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy doprowadzi do zwolnienia pracownika, ponieważ pracownik odmówił wykonania polecenia służbowego Poza tym należy zastanowić się czy wynajęcie delegowanemu pracownikowi mieszkania leży rzeczywiście w interesie pracownika. Trudno zgodzić się z faktem, że zapewnienie zakwaterowania pracownikowi, który w Polsce posiada własne mieszkanie leży w interesie pracownika tylko dlatego, że zaoszczędził on wydatki na najem. Zapewne korzyścią dla pracownika jest zrekompensowanie wydatków z tytułu zakwaterowania w sytuacji gdyby nie dysponował on własnym mieszkaniem. Pracownik, który wyjeżdża do pracy za granicę w ramach oddelegowania robi to w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę w celu wykonywania czynności leżących w interesie pracodawcy.

 

Zatem można dyskutować czy przyjęcie świadczenia oferowanego przez pracodawcę w postaci zapewnienia mieszkania, zwrotu kosztów dojazdu w warunkach gdy pracownik wykonuje obowiązki służbowe jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?