Skip to main content

Ochrona WIS już działa

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej podatnicy mogą składać na druku WIS-W do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Od listopada 2019 r. obowiązuje nowa instytucja prawna, tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) dająca w ocenie organów skarbowych pewność zastosowania przez podatników prawidłowej stawki VAT. Organ podatkowy jest związany treścią informacji stawkowej. Oznacza to, że w razie kontroli fiskus nie może nałożyć na podatnika sankcji za zastosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

 

Na podstawie 42 a ustawy o VAT interpretację WIS wydaje się na wniosek podatnika. Właściwym organem do wydania informacji jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Co więcej Wiążącą Informację Stawkową otrzyma m.in. podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP. Podmiot zagraniczny bez posiadania numeru NIP nie ma szans na uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Nie jest on wówczas polskim podatnikiem. Należy pamiętać, że w zakresie objętym WIS podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej.

 

Stosownie do art. 42c w/w ustawy informacja stawkowa wiąże organy podatkowe wobec podatników dla których została wydana, w odniesieniu do: 1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona; 2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona; 3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

 

Fiskus ma 3 miesiące na wydanie decyzji o WIS. Decyzja o WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?