Skip to main content

Przesłanki stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Do przyjęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie nie jest konieczne posiadanie własnego zaplecza personalnego i technicznego.

 

Siedziba firmy a miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to nie to samo. W praktyce często spółki z siedzibą za granicą należące do międzynarodowej grupy kapitałowej nawiązują różnego rodzaju umowy współpracy ze spółkami powiązanymi w innych krajach, w tym w Polsce. Rodzaj takiej współpracy może spowodować powstanie w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę zagraniczną. Powstaje pytanie jakie elementy decydują, że zagraniczna spółka posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności?

 

NSA w najnowszym wyroku z 26 lutego 2020 r., sygn. I FSK 1313/17 nie podzielił stanowiska Spółki i stwierdził, że „ kluczowe dla uznania, że spółka  na terytorium Polski będzie posiadała stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 28b ust. 2 u.p.t.u.  jest zapewnienie dla potrzeb prowadzonej działalności fachowego personelu, niezbędnego do pracy w ramach dostaw towarów oraz posiadanie w Polsce minimalnych środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności.”

 

O stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie decyduje m.in. posiadanie nieruchomości w Polsce na prawach własności lecz zapewnienie infrastruktury technicznej dającej możliwość wykonywania działalności gospodarczej. Czynnikiem warunkującym jest zapewnienie minimalnego rozmiaru działalności charakteryzującej się określonym poziomem stałości, w której będzie miała miejsce obecność zasobów ludzkich i technicznych, koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Według orzecznictwa TSUE, stałości miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie można utożsamiać z intensywnością i częstotliwością podejmowanych działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również z decyzjami zarządczymi, które nie będą podejmowane przez osobę obecną w kraju. Kluczowe dla uznania, że spółka na terytorium Polski będzie posiadała stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – jak słusznie stwierdził organ - jest zapewnienie dla potrzeb prowadzonej działalności fachowego personelu, niezbędnego do pracy w ramach dostaw towarów oraz posiadanie w Polsce minimalnych środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności.

 

Lidia Rubińska
Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?