Skip to main content

Kwarantanna osoby, która nie powraca z zagranicy – na jakiej podstawie świadczenia

Pracownik przebywał na spotkaniu z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem (pozytywny wynik testu). Natychmiast po powzięciu informacji o tym zdarzeniu udał się do domu w celu odizolowania od pozostałych pracowników. Obecnie złożył oświadczenie, że miał kontakt bezpośredni z osobą zarażoną oraz że poinformował o tym Sanepid i przebywa na kwarantannie do 26 marca 2020 roku. Czy na podstawie tego oświadczenia możemy wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy?

 

W przypadku kwarantanny osoby, która nie powraca z zagranicy, podstawą wypłaty świadczenia chorobowego jest decyzja powiatowego inspektora sanitarnego o objęciu danej osoby obowiązkową kwarantanną. Jeżeli pracownik w tym okresie świadczy pracę zdalną – przysługuje mu wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Według obowiązujących przepisów prawa pracy kwarantanna lub izolacja może być nałożona decyzją inspektora sanitarnego na osoby przebywające na terytorium RP. Wydana przez inspektora decyzja stanowi podstawę wypłaty świadczeń chorobowych.

 

A zatem jeżeli pracownik przebywa na kwarantannie nałożonej przez inspektora sanitarnego, przysługuje mu odpowiednio wynagrodzenie lub zasiłek wypłacany na zasadach ogólnych. Decyzję pracownik może dostarczyć po zakończeniu kwarantanny. Ponadto lekarz leczący może uznać, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. W związku z tym lekarz wystawi zaświadczenie lekarskie, które będzie wówczas podstawą do ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłaty. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, należy do lekarza.

 

Natomiast jeżeli pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy (nie będzie legitymował się zaświadczeniem lekarskim lub decyzją inspektora sanitarnego) nie będzie miał prawa do świadczeń chorobowych.

 

Może również tak się zdarzyć, że w okresie kwarantanny nałożonej decyzją inspektora sanitarnego pracownik będzie świadczył pracę zdalnie. W takim wypadku przysługuje mu wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 

Podstawa prawna

  • art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
  • art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 

Beata Naróg
specjalista w zakresie prawa pracy

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2020 r.
www.placewfirmie.pl

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?