Skip to main content

Technologia 5G a życie obywateli w sytuacji pandemii?

Czy technologia 5G mogłaby w jakikolwiek sposób ułatwić życie obywateli i firm w sytuacjach epidemii ?

 

Aleksander Jakubczak - Oczywiście, że tak, pamiętajmy jednak, że wiele zależy tutaj od dostępności terminali czy to w formie smartfona, czy to routera wśród klientów. Abstrahując od tego aspektu, rośnie zdecydowanie pojemność sieci, która w stosunku od podstawowego 4G dzięki lepszemu kodowaniu sygnału oraz zastosowaniu anten aktywnych massive MIMO rozszerza tę pojemność nawet 25 krotnie. W najprostszym przypadku użytkownicy 5G mogliby zapomnieć o "zamrażaniu" dźwięku oraz obrazu w trakcie telekonferencji w ramach pracy zdalnej. Możliwe też byłoby przesyłanie sygnału wideo z lepszą jakością, np. 4K tam, gdzie jest to wymagane. Łatwiej wprowadzić zastosowania oparte o Virtualną Rzeczywistość (VR) w wielu dziedzinach życia, poczynając od rozrywki, poprzez naukę i zastosowania profesjonalne. Wydaje się, że w najbliższych tygodniach, a może i miesiącach wykluczone będą masowe imprezy - technologia VR mogłaby stanowić ciekawą alternatywę dotarcia artystów do swoich odbiorców przez formę zdalnej obecności na koncercie. Pomocne wydają się też konsultacje on-line z ekspertami, czy w wypadku pandemii z lekarzami, którzy nie są w stanie ze swoją wiedzą dotrzeć wszędzie, a dzięki szybkiej transmisji danych mogą otrzymać zdjęcia rentgenowskie czy wyniki innych badań do wglądu, oceny i komentarza w celu dobrania najlepszej drogi leczenia pacjenta. W zasadzie w kontekście usług oferowanych przez technologię 5G ogranicza nas wyłącznie standard 3GPP oraz wyobraźnia.

 

Dlaczego Polska opóźnia się w rozwijaniu technologii 5G?

 

Aleksander Jakubczak - Pierwszym i niezbędnym elementem wdrożenia nowej technologii transmisji danych za pomocą medium radiowego jest dostępność pasma radiowego. Z trzech głównych pasm radiowych rozważanych obecnie globalnie, a więc 700 MHz, 3,5 GHz i 26 GHz w Polsce możemy obecnie rozmawiać wyłącznie o 3,5 GHz - tak zwanym pasmie C-band. Do rozdysponowania tego właśnie pasma przygotowuje się regulator - Urząd Komunikacji Elektronicznej. I to dobrze, gdyż C-band stanowi główną warstwę pojemnościową przyszłej sieci 5G. Dopiero w kolejnych latach w naszym kraju może być rozdysponowywane kolejne pasmo radiowe z zakresu 700 MHz i w dalszej perspektywie 26 GHz. Należy jednak pamiętać, że w zakresie pasma 700 MHz dostępnych zasobów jest niewiele, a dodatkowo muszą one być podzielone między wszystkich operatorów. Ten przedział częstotliwościowy będzie więc miał zastosowanie głównie pokryciowe dla potrzeb szeroko rozumianych zastosowań IoT (Internet of Things) a szerzej IoE (Internet of Everything) oraz transmisji głosu z głębi budynków, ze względu na lepszą penetrację wewnątrzbudynkową tego zakresu częstotliwości w porównaniu do pasma 3,5 GHz. Na aspekty częstotliwościowe nakłada się wcześniejsza niechęć operatorów do kolejnych inwestycji. Płacą oni ciągle za częstotliwości dla technologii 3G, nie tak dawno zainwestowali w zasoby radiowe dedykowane dla 4G, a już do ich drzwi puka technologia 5G. Takie podejście w dobie koronawirusa bardzo się zmienia. Operatorzy potrzebują nowego pasma, gdyż zapotrzebowanie po stronie klienckiej nieustannie rośnie. Testy infrastruktury przeprowadzili już wszyscy operatorzy działający na polskim rynku. Teraz czeka ich wybór dostawcy sieci w technologii 5G, a po przyznaniu licencji częstotliwościowych wdrożenie infrastruktury 5G w masowej skali. Jesteśmy więc na dobrej drodze i mamy nadzieję, że żadne opóźnienia już nas nie zaskoczą.

Czy polskie regulacje prawne sprzyjają implementacji technologii 5G?

 

Aleksander Jakubczak - Na tak postawione pytanie odpowiedź jest złożona. Z jednej strony Urząd Komunikacji Elektronicznej stara się jak może rozdysponować częstotliwości dla technologii 5G. Z drugiej strony teoretycznie zwiększono limity natężenia pola elektromagnetycznego EMF zrównując je z istniejącymi w większości pozostałych krajów Europy od wielu lat, więc to kolejny przyczynek, który można zaliczyć in plus. Z trzeciej jednak strony wciąż brakuje rozporządzenia mówiącego jak powinny być wykonywane pomiary natężenia pola elektromagnetycznego dla anten aktywnych 5G. Oznacza to w praktyce, że nadal konieczne jest stosowanie dotychczasowych reguł, które skutecznie będą hamowały wdrażanie technologii 5G na masową skalę. Istnieje jeszcze alternatywna ścieżka rozwoju technologii 5G na bazie obecnie posiadanych przez operatorów częstotliwości, ale tutaj zasoby częstotliwościowe są ograniczone, a więc i pojemność sieci, a tym samym przepływności dla użytkowników końcowych będą ograniczone. Zresztą nawet w tym przypadku obecna struktura nasycenia terminali 2G/3G/4G/5G w sieci każdego z operatorów będą premiować raczej migrację ze starszych technologii w kierunku 4G (LTE), a dopiero za jakiś czas do technologii 5G.

 

Które rejony naszego kraju są pionierem wdrożenia technologii 5G?

 

Aleksander Jakubczak - W kontekście wdrożenia technologii 5G w pierwszej fazie na najlepszej pozycji stoją największe aglomeracje, które wymagają największej pojemności dla klientów. Z jednej strony sprzęt 5G jest nieco droższy niż dotychczasowa infrastruktura 4G, więc wszelkie inwestycje muszą być przemyślane i niemożliwe jest wdrożenie 5G na każdej istniejącej stacji bazowej. Ceny wraz z czasem i wolumenem zakupów również spadną, umożliwiając rozbudowę istniejącej sieci w szerszym kontekście. Z drugiej strony ograniczenia nakłada samo dostępne pasmo częstotliwościowe 3,5 GHz, które jest fantastyczną warstwą pojemnościową, ale oferuje ograniczony zasięg i penetrację wewnątrzbudynkową. Zatem postawienie takiej stacji w szczerym polu jest operacją totalnie nieopłacalną. Dlatego w najbliższych kilku latach technologie 4G i 5G będą współistniały i wzajemnie się uzupełniały. Kolejne ewentualnie uwalniane pod 5G zasoby radiowe jak 700 MHz oraz 26 GHz będą umożliwiały dostarczanie w pierwszym przypadku zasięgu 5G "wszędzie", a w drugim przypadku punktowo, za to ogromnych przepływności sięgających nawet 10 Gbps dla pojedynczego użytkownika czy gospodarstwa domowego.

 

Z Aleksandrem Jakubczak (Senior Marketing Manager, HUAWEI) rozmawiała Agnieszka Kosicka (BDO).

 

 

Zapraszamy na najbliższe szkolenie dotyczące Technologii 5G

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?