Skip to main content

Trzeba uważać na umowy o podziale kosztów

Podmioty powiązane zawierające wewnątrzgrupowe porozumienia o podziale kosztów muszą zadbać o to, by były one oparte o zasadę ceny rynkowej. Wymaga to odpowiedniego oszacowania kosztów i zysków oraz ponoszonego ryzyka, każdego z uczestników porozumienia.

 

Do końca terminu przygotowania dokumentacji lokalnej cen transferowych za 2019 rok pozostaje już niespełna pół roku. Z przygotowaniem wszystkich potrzebnych elementów tej dokumentacji warto się zatem pośpieszyć. Warto także dokonać przeglądu związanej z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi dokumentacji umownej. W szczególności dotyczy to umów o podziale kosztów (tzw. CCA Cost Contribution Arrangements).

 

Takie porozumienie to nic innego jak umowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi w zakresie wspólnego partycypowania w kosztach i ryzyku, związanych z wytworzeniem lub nabyciem aktywów, usług lub praw, która określa równocześnie korzyści, jakie osiągają̨ jej uczestnicy. Mimo pewnych podobieństw, nie możemy takiej umowy traktować tak samo, jak umowy o świadczenie usług. W takich umowach nie chodzi bowiem o wykonanie usługi, ale o partycypowanie w kosztach, ryzyku i korzyściach.

 

CCA musi być oparta na zasadzie ceny rynkowej (arm’s length principle). Istotne z tego punktu widzenia jest właściwe podzielenie korzyści i kosztów. Co istotne, trzeba to zrobić dla każdego uczestnika porozumienia.

 

Warto podkreślić, że obowiązujące przepisy nie zawierają wskazówek co powinna zawierać CCA. Powinny one jednak zawierać dokładny opis zastosowanych metod szacowania poszczególnych elementów, w sposób zapewniający zbliżenie ich poziomu do wartości rynkowej.

 

Korzyści mogą być szacowane albo z perspektywy oczekiwanych dodatkowych zysków, albo też oczekiwanych w związku z realizacją umowy oszczędności. Możliwe jest także zastosowanie określonych kluczy alokacji, takich jak np. wartość sprzedaży. Ale i tu trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Niewłaściwe dobranie klucza alokacji może bowiem doprowadzić do przyjęcie nierynkowego poziomu cen i w konsekwencji doprowadzić do ich szacowania przez organy podatkowe i zastosowania związanych z nierzetelności (lub niekompletnością) dokumentacji sankcji.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie przygotowania prawidłowej dokumentacji cen transferowych zapraszamy do kontaktu z Joanną Pasymowską, doświadczonym menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO.

 

Joanna Pasymowska, Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

 

Najbliższe szkolenia i kursy dotyczące cen transferowych

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?