Skip to main content

Zakup używanego samochodu w innym kraju UE nie zawsze rozliczymy jako WNT

Podstawą opodatkowania zakupu starego samochodu w innym państwie członkowskim w ramach działalności gospodarczej  jest marża.

 

Na podstawie art. 120 ust.4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego m.in. dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu odsprzedaży podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Powyższy przepis odnosi się m.in. do sytuacji kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży używanych samochodów osobowych. Wówczas samochody nabyte w celach działalności gospodarczej i przeznaczone do dalszej odsprzedaży powinny być opodatkowane w procedurze VAT marża przez sprzedawcę.

 

Według art.10 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 nie występuje w przypadku gdy dostawa towarów z innych krajów UE o których mowa w art.120 ust.1 jest opodatkowana podatkiem VAT na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art.120 ust.4 i 5, a nabywca posiada dokumenty potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

 

Na podstawie wskazanych przepisów można wywnioskować, że zakup używanego samochodu osobowego nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż podlega opodatkowaniu z zastosowaniem procedury VAT marża. Polski przedsiębiorca nabywający używany samochód z innego państwa członkowskiego UE nie jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT od takiej transakcji, ponieważ dostawa została opodatkowana w państwie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towaru.

 

W celach dowodowych polski przedsiębiorca nabywający używane auto z zagranicy powinien udokumentować nabycie fakturą, z której wynika, że transakcja ta podlega rozliczeniu przez sprzedawcę na zasadzie VAT marża. Co stanowi kwotę nabycia dla zastosowania marży wskazuje powołana interpretacja organu skarbowego.

 

Pismo z dnia 5 marca 2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.379.2018.3.JS stanowi, że „ dla potrzeb zastosowania procedury marży, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty związane z transakcją, jeżeli nabywca towaru (kupujący) ponosi ciężar tych opłat płacąc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyżej, nie mogą zostać zaliczone koszty, które nie zostały zapłacone i nie są należne dostawcy towaru (należne innym niż dostawca podmiotom). Wnioskodawca, ustalając kwotę nabycia przedmiotowego samochodu winien zatem uwzględnić wszystkie koszty związane z transakcją nabycia samochodu, które zapłacił dostawcy, tj. podmiotowi, od którego nabył samochód”.

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty.

Stacjonarne      Warszawa
  23.05.2024 -         24.05.2024

  1520.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?