Skip to main content

Podmiot powiązany musi dokonać uważnego doboru transakcji

Podmioty powiązane, przygotowując w ramach dokumentacji lokalnej analizę porównawczą muszą zadbać o właściwy dobór odpowiednich danych porównawczych.

 

Pandemia COVID-19 doprowadziła do znacznych zaburzeń w funkcjonowaniu zarówno rynku, jak i obecnych na nim firm. Może to spowodować znaczne utrudnienia we właściwym przygotowaniu danych potrzebnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. Dotyczy to przede wszystkim obowiązkowej obecnie analizy porównywalności, w ramach której konieczne jest m.in. dobranie odpowiednich porównywalnych transakcji. Może to wymagać w tym roku znacznie więcej wysiłku, pracy oraz czasu niż miało to miejsce w latach poprzednich. Warto zatem rozpocząć związane z tym prace jak najwcześniej.

 

Zgodnie z polskimi przepisami za porównywalne uznać można takie transakcje, w których żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę̨ przedmiotu takiej porównywalnej transakcji lub można dokonać racjonalnie dokładnych korekt porównywalności eliminujących istotne efekty takich różnic (np. wynikające obecnie ze zmian rynkowych związanych z epidemią COVID-19, które będą miały znaczenie przy sporządzaniu analiz porównawczych za 2020 r.). Przy czym oceniając porównywalność transakcji, bierze się̨ pod uwagę̨ jedynie te różnice pomiędzy porównywanymi transakcjami lub podmiotami, które mają istotny wpływ na poziom ceny transferowej, określonej za pomocą̨ najbardziej odpowiedniej metody w transakcji kontrolowanej.

 

Poza określeniem odpowiednich porównywalnych transakcji nie wolno także zapominać o tym, że porównywalne powinny być także przedmioty analizowanych transakcji.

 

Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej należy uwzględnić różnice cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji, w zakresie, w jakim te cechy mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotów transakcji oraz stosowaną metodę. Od 1 stycznia 2019 r. szczegółowy opis poszczególnych etapów analizy porównawczej zawarty jest w przepisach rozporządzenia ministra finansów. Przepisy te określają m.in. sposób i tryb oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą̨ podmioty niepowiązane (badaniem porównywalności), w tym kryteria porównywalności tych warunków.

 

Joanna Pasymowska, Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

 

Najbliższe szkolenia dotyczące cen transferowych

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?