Skip to main content

Fiskus wyjaśnił, jak stosować przepisy o VAT dotyczące COVID-19

Fiskus objaśnił, jak korzystać z przepisów o COVID-19. Objaśnienia podatkowez 21 lipca dotyczą wszystkich preferencji podatkowych wynikających z przepisów o zwalczaniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, w tym m.in. nowych przepisów przewidujących specjalne preferencje VAT oraz zmianę niektórych terminów dotyczących wejścia w życie nowych zasad rozliczania tego podatku.

 

1. Fiskus wydał objaśnienia dotyczące preferencji podatkowych w związku z COVID-19

 

Fiskus wyjaśnił, jak stosować przepisy o VAT dotyczące COVID-19sierpień 2020Fiskus objaśnił, jak korzystać z przepisów o COVID-19. Objaśnienia podatkowez 21 lipca dotyczą wszystkich preferencji podatkowych wynikających z przepisów o zwalczaniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, w tym m.in. nowych przepisów przewidujących specjalne preferencje VAT oraz zmianę niektórych terminów dotyczących wejścia w życie nowych zasad rozliczania tego podatku.Ministerstwo Finansów opublikowało obszerne, liczące ponad 120 stron, objaśnienia z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Objaśnienia dotyczą wszystkich rozwiązań podatkowych wynikają-cych z uchwalonych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ustaw o zwalczaniu skutków fi nansowych koronawirusa (tzw. Tarcze Antykryzysowe). Stosowanie do przepisów Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objecie go ochroną prawno-podatkową (podatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji podatkowych zastosowania się do objaśnień). Spora część objaśnień dotyczy zmian dokonanych w przepisach o VAT.

 

2. Jest o możliwość wydawania zarówno e-paragonów jaki i paragonów papierowych.

 

Na podstawie przepisów o Tarczy Antykryzysowej od 31 marca 2020 r. podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy fi skalnej on-line, a od 1 czerwca 2020 r. — także kasy mającej postać oprogramowania, mają prawną możliwość wystawić i wydać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fi skalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Wprowadzone zmiany pozwalają na wydawanie klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fi skalnego/faktury w postaci elektronicznej. Dzięki tej zmianie dopuszczono możliwość przekazania paragonów w postaci elektronicznej (e-paragonów) z kas rejestrujących najnowszego typu, tzw. kas on-line, a także z kas mających postać oprogramowania. Jak wyjaśniono, wprowadzone zmiany nie wyłączają możliwości stosowania paragonów papierowych

 

3. Przesunięto termin stosowania nowego JPK_VAT i zmieniono sankcje

 

Nowy JPK_VAT zacznie być obowiązkowy dla wszyst-kich przedsiębiorców (małych, średnich idużych) od 1 października 2020 r. Deklaracja iewidencja, wpostaci pliku JPK_VAT będzie wysyłana tak, jak obecnie pliki JPK_VAT. Deklaracje kwartalne pozosta-ną, ale rozliczający się kwartalnie będą składać ewidencje VAT za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości złożenia deklaracji VAT winny sposób niż przez nowy JPK_VAT. Równocześnie zwprowadzeniem nowego JPK_VAT likwidowane są załączniki: VAT-ZZ — wniosek ozwrot VAT; VAT-ZD — informacja oskorzy-staniu zulgi na złe długi; VAT-ZT — wniosek oprzy-spieszenie terminu zwrotu podatku. Informacje ztych załączników są uwzględniane wsamym pliku JPK_VAT. Fiskus przypomniał także, że zmieniono charakter kar za błędy wewidencji JPK_VAT zinstrumentu obligato-ryjnego na fakultatywny. Kary te będą nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania iwprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji.

 

Więcej

 

Rafał Kowalski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy

 

Najbilższe szkolenia dotyczące podatku VAT w wersji stacjonarnej i online

 

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?