Skip to main content

Za treść oświadczenia o cenach transferowych odpowiada zarząd

Już teraz zarządy firm powiązanych powinny wdrożyć odpowiednią procedurę oceny ryzyka związanego z podpisaniem oświadczenia, w którym potwierdzają m.in. fakt że ceny transferowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi są ustalone na warunkach rynkowych.

 

Od stycznia 2019 r. przepisy obowiązujące w zakresie cen transferowych, nakładają na podmioty powiązane, które muszą sporządzać dokumentację lokalną (w tym obowiązkową obecnie analizę porównawczą), obowiązek złożenia specjalnego oświadczenia. Potwierdza się w nim, że dokumentacja lokalna za dany rok podatkowy została sporządzona oraz że ceny transferowe w transakcjach z podmiotami powiązanymi są ustalone na warunkach rynkowych, a zatem takich samych, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Oświadczenie takie składa i podpisuje podpisem elektronicznym każda osoba uprawniona do reprezentacji podatnika. Nie można przy tym złożyć takiego oświadczenia przez pełnomocnika. Oznacza to, że pełna odpowiedzialność zarówno za złożenie oświadczenia, jak i prawdziwość zawartych w nim informacji spoczywa na zarządzie. Jest to o tyle istotne, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje przepis (art. 56c), który przewiduje, że w przypadku niezłożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, albo złożenia takiego oświadczenie po terminie lub poświadczenia w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, osoba składająca oświadczenie może zostać ukarana karą grzywny do 720 stawek dziennych (obecnie to nawet 24,9 mln zł), a w wypadku mniejszej wagi, karą grzywny za wykroczenie skarbowe (obecnie od 260 do 52 tys. zł).

 

Świadczy to o tym, jak ważne jest prawidłowe przygotowanie takiego oświadczenia. Dlatego, mimo, że przepisy o Tarczy Antykryzysowej 4.0 przesunęły termin złożenia oświadczenia dla podmiotów powiązanych, których rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, na 31 grudnia 2020 r., już teraz warto zatroszczyć się o właściwe przygotowanie się do złożenia tego oświadczenia. Nie chodzi przy tym o samą jego treść, ale o powiązane z nim dokumenty wchodzące w skład dokumentacji lokalnej.

 

Zarząd powinien wdrożyć odpowiednią procedurę oceny ryzyka związanego z podpisaniem oświadczenia. Wymaga to przede wszystkim odpowiedniego modelu weryfikacji przygotowanej dokumentacji cen transferowych, zarówno pod kątem jej kompletności, wymogów formalnych, jak i poprawności zawartych w niej danych, w tym także danych porównawczych. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, które potwierdza przecież stosowanie cen ustalonych na poziomie rynkowym.

 

Joanna Pasymowska, Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia i kursy dotyczące cen transferowych.

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
CENY TRANSFEROWE 2024. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH ORAZ TPR W PRAKTYCE.

Stacjonarne      Katowice
  06.06.2024 -         07.06.2024

  1520.00 + VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?