Skip to main content

Nowy JPK_VAT z deklaracją już niedługo

Przedsiębiorcy nie będą już składali deklaracji VAT-7. Zastąpi je nowy JPK-VAT z elementem deklaracji.

 

Od października b.r. osoby zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, którzy dotychczas składają deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą obowiązkowo składały nowy JPK_VAT obejmujący część ewidencyjną wraz z elementami deklaracji.

 

JPK_VAT w nowej formule nie będzie dotyczył tych podatników, którzy składają VAT-8 , VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14. Osoby te nie będą miały obowiązku składania nowego JPK_VAT z częścią deklaracyjną.

 

Termin składania nowego JPK_VAT wprowadzono ustawą z 24 czerwca 2020 r o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Nowy termin składania JPK_VAT wyznacza art. 72 pkt 2 w/w ustawy.

 

JPK_VAT wraz z deklaracją może spowodować szereg problemów wśród przedsiębiorców. Jednym z nich jest wątpliwość czy należy składać JPK_VAT w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej lub jej likwidacji, a także gdy przedsiębiorca wykonuje tylko czynności zwolnione z VAT.

 

Wydaje się, że jak dotychczasowa praktyka wskazywała, jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT nie będzie miał obowiązku przesyłania JPK_VAT wraz z częścią deklaracyjną za okresy zawieszenia. Jednak są pewne wyjątki, bowiem gdy przedsiębiorca dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów to mimo zawieszenia będzie musiał przesyłać JPK-VAT.

 

Na podstawie art. 99 ust. 7a i ust.7b ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

Podobnie w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i wykreślenia z rejestru VAT oraz wykonywania czynności zwolnionych z VAT trzeba będzie przesłać JPK_VAT z częścią ewidencyjną oraz deklaracyjną.

 

Lidia Rubińska, Konsultant Podatkowy w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

 

Polecamy najbliższe szkolenia na temat JPK VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?