Skip to main content

Korekta cen transferowych będzie możliwa bez oświadczenia

W czasie trwania epidemii podmioty powiązane nie będą musiały posiadać oświadczenia podmiotu powiązanego, aby dokonać u siebie korekty cen transferowych. Zmiana będzie dotyczyć zarówno korekt rocznych, jak i dokonywanych okresowo.

 

Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt istotnych zmian w podatkach dochodowych. Wprowadza on m.in. opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych CIT, poważne zmiany w ryczałcie, modyfikuje ulgę abolicyjną oraz wprowadza regulacje dotyczące spółek nieruchomościowych. Wśród zmian znalazły się także nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Dotyczą one transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji lokalnej oraz korekty cen transferowych. Warta uwagi jest ostatnia z wymienionych zmian.

 

Nowelizacja przewiduje ważną zmianę w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, dotyczącą zasad dokumentowania korekty cen transferowych.

 

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że możliwość dokonania korekty cen transferowych zmieniającej wysokość uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest m.in. od posiadania przez podatnika oświadczenia podmiotu powiązanego o fakcie dokonania przez ten podmiot powiązany korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik. Nowelizacja zwolni podatników z obowiązku posiadania takiego oświadczenia. Regulacja ta ma objąć nie tylko korekty dokonywane za rok podatkowy (roczne), ale również te dokonywane z większą częstotliwością (np. kwartalne lub półroczne).

 

Opisana zmiana nie zostanie wprowadzona na stałe. Zniesienie obowiązku posiadania oświadczenia będzie dotyczyło wyłącznie korekt, które dokonywane są za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19.

 

Zniesienie obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego będzie wywierało wpływ na przepisy określające sposób ustalania wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów, które bezpośrednio odwołują się do warunków dokonania korekt cen transferowych. Nowy przepis to nie tylko ogromne ułatwienie administracyjne dla podatników. Może spowodować także poprawienie płynności podmiotów powiązanych dotkniętych kryzysem wywołanym COVID-19 poprzez zredukowanie wymogów dotyczących uwzględniania w rachunku podatkowym korekt cen transferowych zmniejszających dochodowość podatnika, jednocześnie dokonywanych z zachowaniem zasady ceny rynkowej.

 

Nowe przepisy mają obowiązywać od następnego dnia po dniu ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

 

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia z cen transferowych

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
CENY TRANSFEROWE 2024. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH ORAZ TPR W PRAKTYCE.

Stacjonarne      Katowice
  06.06.2024 -         07.06.2024

  1520.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?