Skip to main content

Nie jesteś podatnikiem VAT ale odliczysz VAT naliczony

Według TSUE prawo do odliczenia podatku nie zależy od rejestracji w urzędzie skarbowym.

 

Fiskus zgadza się na odliczenie podatku VAT przed rejestracją pod warunkiem, że przedsiębiorca zachowywał się tak jakby wcześniej figurował w rejestrze czynnych podatników VAT, a więc prowadził rejestr zakupów i sprzedaży VAT, składał deklaracje VAT i pliki JPK. Takie zachowanie przedsiębiorcy jest dla skarbówki wskazówką, że podatnik zamierzał być czynnym podatnikiem VAT i po dopełnieniu formalności w urzędzie skarbowym ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją.

 

Proces rejestracji firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym nie oznacza jeszcze, że podatnik automatycznie otrzymuje status podatnika VAT.  W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. W zgłoszeniu należy wskazać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej i miesiąc złożenia pierwszej deklaracji podatkowej. Zatem aby podatnik mógł odliczyć podatek VAT z wcześniejszych faktur, jeszcze przed rejestracją powinien w ocenie fiskusa wskazać na druku VAT-R datę faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej i pierwszego miesiąca składania deklaracji VAT. Zdaniem skarbówki dopiero w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym podatnik spełni warunek formalny i ma prawo odliczać podatek naliczony.

 

Pogląd fiskusa nie jest akceptowany w wyrokach TSUE. Trybunał uznał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika VAT przez organy skarbowe lecz od faktycznego  prowadzenia działalności gospodarczej i dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

 

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.587.2020.1.KS  - „realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, jednakże aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć, najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako czynnego podatnika. Dopiero fakt usunięcia negatywnej przesłanki, poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (ze wskazaniem okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawca złożył pierwszą deklarację podatkową tj. marzec 2020 r.) spowodował możliwość realizacji przez Wnioskodawcę przysługującego Spółce prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego. A zatem, wnioskodawca ma prawo wykazania podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione zakupy w deklaracjach VAT-7, w terminach przewidzianych prawem. Przy czym należy podkreślić, że terminem odliczenia podatku naliczonego jest okres powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabytych towarów i usług”.

 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, iż „ prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT”.

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia podatkowe

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?