Skip to main content

Fiskus wyjaśnił jak w tym roku wypełnić TPR

Ministerstwo Finansów opublikowało w ostatnich dniach września zestaw 104 pytań i odpowiedzi wyjaśniających najważniejsze kwestie związane ze składaniem informacji o cenach transferowych. Wyjaśnienia dotyczą informacji składanych według wzorów obowiązujących za 2019 rok, a zatem tych, które większość zobowiązanych do tego podatników musi złożyć do końca grudnia 2020 roku.

 

Informacja o cenach transferowych (formularz TPR- C w przypadku podatników CIT lub TPR-P w przypadku podatników PIT ) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę̨ lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. „rajach podatkowych”). Do informacji wykazywanych w tym formularzu należą m.in. wyniki finansowe zrealizowane przez podatnika (marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego), wykaz transakcji kontrolowanych, ich wartości, informacje dotyczące metod kalkulacji cen transferowych, wyniki przeprowadzonych analiz porównawczych.

 

Obowiązek raportowania dotyczy transakcji realizowanych od 2019 r., tj. transakcji rozpoczętych lub kontynuowanych w 2019 r. Co do zasady, podmioty zobowiązane składają informację TPR w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, wyłącznie w formie elektronicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rok 2020 jest jednak pod tym względem wyjątkowy, ponieważ przepisy dotyczące zwalczania skutków epidemii COVID-19 wydłużyły terminy na składanie takiej informacji. Mimo to, czasu na jej przygotowanie pozostało już niewiele. Podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą złożyć TPR do końca grudnia 2020 r.

 

Informację o cenach transferowych, co do zasady,  sporządzają podatnicy zobowiązani do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Co istotne, obowiązek w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza określone progi dokumentacyjne. Jeżeli progi te nie zostały przekroczone, to obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej nie powstanie. W informacji TPR transakcje powinny być grupowane i klasyfikowane do kategorii zgodnie z ich ujęciem w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji należy podać w kwocie netto w złotych (tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług) – analogicznie do zasad dotyczących sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Jeśli macie Państwo pytania i wątpliwości dotyczące wypełnienia TPR zapraszamy na nasze kursy online dotyczące cen transferowych.

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Jak przeprowadzić w firmie system ocen okresowych. Motywowanie przez ocenianie

Stacjonarne      Wrocław
  28.10.2024 -         29.10.2024

  1450.00 + VAT
Jak przeprowadzić w firmie system ocen okresowych. Motywowanie przez ocenianie. Przygotowanie systemu ocen okresowych i prowadzenie rozmowy oceniającej

Stacjonarne      Warszawa
  13.11.2024 -         14.11.2024

  1450.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?