Skip to main content

Potrzebna dokumentacja lokalna dla transakcji z zagranicznym zakładem

Podatnik, który dokonuje z zagranicznym zakładem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o wartości przekraczającej w roku obrotowym wysokość progów dokumentacyjnych, musi przygotować lokalną dokumentację cen transferowych.

 

Podmiotami powiązanymi, zgodnie z przepisami o cenach transferowych, są m.in. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład. Z kolei z definicji transakcji kontrolowanej wynika, że chodzi w tym przypadku o identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. Z przepisów tych wyraźnie wynika zatem, że podatnik, który dokonuje transakcji z zagranicznym zakładem ma obowiązek sporządzenia dla nich dokumentacji lokalnej, w każdym przypadku, gdy przekroczone zostaną tzw. progi dokumentacyjne.

 

Przypomnijmy, że progi dokumentacyjne są̨ ustalane odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji, a także odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej. Przy czym, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, jest ustalana bez względu na liczbę̨ dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

 

Przygotowana dla transakcji z zagranicznym zakładem dokumentacja lokalna nie różni się niczym od takiej samej dokumentacji sporządzanej dla transakcji z innymi kategoriami podmiotów powiązanych. Musi zatem zawierać opis podatnika, opis transakcji, analizę cen transferowych oraz informacje finansowe ze sprawozdania. Konieczne jest przygotowanie tzw. analizy porównawczej. W przypadku transakcji zawieranych z zagranicznym zakładem należy także pamiętać o weryfikacji, czy odpowiednia część zysku została do niego alokowana. Alokacja taka powinna zostać przeprowadzona na podstawie analizy pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka odpowiednio przez podatnika jak i zagraniczny zakład.

 

Joanna Pasymowska, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia online dotyczące cen transferowych

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
CENY TRANSFEROWE 2024. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH ORAZ TPR W PRAKTYCE.

Stacjonarne      Katowice
  06.06.2024 -         07.06.2024

  1520.00 + VAT

 

informacje

 

Jak wyglądają nasze szkolenie i kusy dotyczące cen transferowych w wersji online?

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?