Skip to main content

Wymogi przechowywania faktur

Wyblakłe faktury mogą narazić firmę na utratę prawa odliczenia podatku VAT.

 

Z art.112 a ustawy o VAT wynika, że podatnicy przechowują wystawione przez siebie i otrzymane od kontrahentów faktury w podziale za okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Przepisy wskazują, że firmy, które posiadają siedzibę działalności gospodarczej w Polsce mają obowiązek przechowywać faktury na terenie Polski. Od tej zasady istnieje wyjątek, bowiem faktury mogą być przechowywane za granicą, jeżeli mają formę elektroniczną a firma umożliwi organom skarbowym dostęp online do tych faktur. Ponadto podatnicy powinni zapewnić na żądanie organu skarbowego dostęp do faktur, ich pobór oraz przetwarzanie danych w nich zawartych.

 

Na podstawie art.106 m ustawy o VAT obowiązkiem podatnika jest zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury należy rozumieć dostateczną pewność co do tożsamości wystawcy i odbiorcy faktury. Natomiast  integralność treści faktury oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych.

 

Poziom pewności faktury i jej pochodzenie można zweryfikować za pomocą kontroli biznesowej, która polega na zapewnieniu pewnej „ ścieżki kontrolnej” w celu sprawdzenia powiązania faktury z dostawą towaru lub usługi. Wiarygodna „ścieżka” powinna umożliwić czy dostawa towarów lub wykonanie usługi faktycznie miały miejsce.

 

Aby podatnik nie utracił prawa do odliczenia podatku VAT powinien prawidłowo przechowywać faktury, dokumenty te powinny być czytelne i wiarygodne. Faktury należy przechowywać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc przez pięć lat.

 

Pismo z dnia 6 listopada 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP4-3.4012.399.2020.2.MP- „ regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej w dowolny sposób, jednakże sposób ten - jak wymaga ustawodawca - ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto, podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Faktury otrzymane w formie papierowej również mogą być przechowywane w formie elektronicznej w dowolny sposób, przy czym sposób ten powinien odpowiadać wymogom wskazanym przez ustawodawcę.”

 

Lidia Rubińska Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

Polecamy najbliższe szkolenia online

 

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Warsztaty z fakturowania – szkolenie nie tylko dla księgowych.

Stacjonarne      Wrocław
  29.04.2024 -         30.04.2024

  1520.00 + VAT
Podatek VAT 2024 w sektorze finansów publicznych. Szkolenie dwudniowe.

Stacjonarne      Olsztyn
  15.05.2024 -         16.05.2024

  2790.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3190.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  20.05.2024 -         22.05.2024

  3390.00 + VAT
Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej. Najważniejsze regulacje i etapy wdrożenia – zagadnienia podatkowe i techniczne. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

Stacjonarne      Warszawa
  27.05.2024 -         27.05.2024

  760.00 + VAT
Akademia Fakturowania w tym wdrożenie KSeF i jego wpływ na prowadzenie dokumentacji finansowej z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Stacjonarne      Katowice
  27.05.2024 -         28.05.2024

  1520.00 + VAT
Przegląd podatkowy 2024 - VAT, CIT, KSeF. Przepisy kodeksu karno-skarbowego.

Stacjonarne      Sycylia
  09.06.2024 -         16.06.2024

  9980.00 + VAT
Zmiany w podatku CIT i VAT 2024 oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury)

Stacjonarne      Zakopane
  26.06.2024 -         28.06.2024

  2690.00 + VAT
Podatki dochodowe 2024. Rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury 2024/2025 po konsultacjach).

Stacjonarne      Sopot
  08.07.2024 -         10.07.2024

  3190.00 + VAT
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?