Skip to main content

Faktura do paragonu tylko z NIP

Od stycznia 2020 roku przedsiębiorca może otrzymać fakturę do paragonu fiskalnego pod warunkiem, że paragon zawiera NIP nabywcy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wprowadzono zmiany w art.106 b ustawy o VAT poprzez dodanie ust. 5-7.

 

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.


Konsekwencją naruszenia tego obowiązku jest ukaranie sprzedawcy. Karą jest ustalenie wobec sprzedawcy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.


Z kolei z nowego art. 109 a ustawy o VAT wynika, że w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika (nabywcy), o którym mowa w art. 109 ust. 3, wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.


Powołane przepisy oznaczają, że dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100 % podatku wykazanego na fakturze może zostać nałożone na sprzedawcę i na nabywcę towarów lub usług. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, powyższa sankcja ma stanowić narzędzie mające na celu likwidację występującego mechanizmu nadużycia, ma w założeniu mieć przede wszystkim wymiar prewencyjny oraz ma być dotkliwością za nieprzestrzeganie formalnych zasad wystawiania i ewidencjonowania faktur, tak dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?