Skip to main content

Przedsiębiorców czekają zmiany po „brexicie”

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało dla przedsiębiorców poradnik dotyczący współpracy z Wielką Brytanią po „brexicie”.

 

 

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania przestaje być członkiem UE wobec tego formalności celne wymagane na mocy prawa Unii będą miały zastosowanie do wszystkich towarów wprowadzanych na obszar celny UE z Wielkiej Brytanii lub wywożonych z tego obszaru celnego do Wielkiej Brytanii. Wyjątek dotyczy rozwiązań z Irlandią Północną gdzie nadal będą obowiązywały unijne przepisy celne.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy UE zamierzający przywozić towary z Wielkiej Brytanii lub wywozić do Wielkiej Brytanii będą musieli posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI. Ponadto numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie będą już ważne w UE. Nawet jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, to Wielka Brytania (za wyjątkiem Irlandii Północnej) nie będzie już częścią obszaru celnego Unii i będzie traktowana jako kraj trzeci.

 

Po zakończeniu okresu przejściowego Wielka Brytania nie będzie podlegać przepisom UE w dziedzinie VAT, ponieważ w wyniku „brexitu” traci status państwa członkowskiego, ale ze względu na obowiązywanie okresu przejściowego nie była dotychczas traktowana jako państwo trzecie.

 

W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie będą miały miejsca takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów (transakcje B2C) oraz sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C), lecz wystąpi eksport /import towarów.

 

Przedsiębiorca z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie będzie, co do zasady, miał obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków w zakresie rozliczania VAT w Polsce, jeżeli jest zobowiązany do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

 

Wyjątkiem będzie terytorium Irlandii Północnej, gdzie będą nadal obowiązywać unijne regulacje dotyczące podatku VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego.

 

Od 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna będzie nadal traktowana jako terytorium UE, a przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów, a także prowadzący sprzedaż wysyłkową na/z terytorium Irlandii Północnej będą nadal traktowani jak podatnicy UE.

 

Więcej informacji można przeczytać tutaj oraz tutaj

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?