Skip to main content

Spółki mogą płacić estoński CIT

Spółki zamiast opodatkowania podatkiem CIT na zasadach ogólnych mogą wybrać ryczałt od dochodów.


Od 1 stycznia 2021 roku z nowej formy opodatkowania skorzystają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Nie mogą z niej skorzystać między innymi przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, spółki działające w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.


Aby móc skorzystać z tzw. estońskiego CIT należy spełnić łącznie poniższe warunki:
• roczny przychód poniżej 100 mln zł (z VAT)
• udziałowcami / akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne
• zatrudnienie co najmniej 3 osób (poza udziałowcami czy akcjonariuszami); mali podatnicy (o przychodach do 2 mln euro) mogą zatrudniać jedną osobę
• brak możliwości posiadania przez spółkę udziałów w innych spółkach
• wzrost inwestycji w środki trwałe o 15 proc. w okresie dwuletnim (nie mniej niż 20 tys. zł) lub o 33 proc. w okresie czteroletnim (nie mniej niż 50 tys. zł); chodzi o wydatki na środki trwałe klasyfikowane w grupach 3 – 8 KŚT, czyli m.in. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych)
• wyłączeniem m.in. samochodów osobowych oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym
• mniej niż połowa przychodów pochodzących z tzw. dochodów pasywnych (np. dywidendy, odsetki, realizacja praw z instrumentów finansowych)

 

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy, jeśli nadal będzie spełniał kryteria. Zawiadomienia o wyborze tej formy należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.


Po zakończeniu roku podatnik musi złożyć deklarację o wysokości osiągniętego dochodu, do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Będzie ona miała funkcję wyłącznie informacyjną. W systemie estońskim dochód jest opodatkowany dopiero w momencie przeznaczenia go na cele konsumpcyjne.


Więcej informacji o estońskim podatku można przeczytać w linku.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?