Skip to main content

Spółki komandytowe mogą przesunąć termin płacenia CIT

Spółka komandytowa opodatkuje swoje dochody podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Na podstawie art.12 ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020, poz. 2123) z dniem 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa staje się podatnikiem podatku CIT. Oznacza to, że za 2021 rok spółka będzie składała zeznanie podatkowe CIT a jej dochody będą opodatkowane stawką 19 proc. lub stawką preferencyjną 9 proc. w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej albo posiadania statusu małego podatnika.


Przepisy pozwalają na odroczenie opodatkowania dochodów spółki komandytowej podatkiem CIT. Spółka będzie mogła zdecydować, że nowe zasady opodatkowania dochodów będzie stosowała od 1 maja 2021 roku, co oznacza, że dopiero od tego dnia spółka uzyska status podatnika CIT.
Zgodnie z art. 13 ust.1 w/w ustawy do dochodów wspólników spółki komandytowej lub spółki jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.


Z przepisów tych wynika, że dochody wspólników uzyskane przed nowelizacją ustawy będą opodatkowane na „starych” zasadach, a więc za 2020 rok każdy wspólnik rozliczy swoje dochody we własnym zeznaniu podatkowym.


Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku CIT może obniżyć przychód o nieodliczoną przed dniem kiedy spółka ta stała podatnikiem CIT stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody takiego podatnika z udziału w spółce komandytowej w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów, jeśli strata ta nie może zostać odliczona z tego źródła przychodów z którego została poniesiona. Oznacza to, że możliwe będzie rozliczenie strat przez wspólników spółki powstałej przed obowiązywaniem nowych przepisów. Stratę można odliczyć od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.


Po nowelizacji zmieni się również sytuacja komandytariuszy. W art.21 ust.1 ustawy o PIT dodano pkt 51a z którego wynika, że zwolnione z podatku jest 50 proc. przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd w Polsce jednak nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?