Skip to main content

Dofinansowanie do wynagrodzenia nie zawsze będzie kosztem

Dopłaty do pensji z tarczy antykryzysowej są przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Na podstawie art. 12 ust.1 i ust.3 ustawy o CIT przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym także różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się również przychody należne choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

 

Z powołanych przepisów wynika, że każde otrzymane pieniądze stanowią przychód podatkowy, chyba, że ustawodawca zdecyduje o zwolnieniu z podatku określonych wydatków. Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, a więc dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne do tych wynagrodzeń należy opodatkować.

 

Organy skarbowe są zdania, że jeśli dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz składek ubezpieczeniowych są przychodem podatkowym przedsiębiorcy to wydatkowanie tych pieniędzy na pensje może stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Ponadto fiskus uważa, że jeżeli wydatek na wynagrodzenie nie spełnia wymogu zaliczenia w koszty uzyskania przychodu to również dofinansowane do tych wynagrodzeń nie będzie przychodem podatkowym.

 

Możliwość uwzględnienia wydatków kosztach uzyskania przychodu jest uprawnieniem a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Zatem jeśli wynagrodzenie kwalifikuje się do uznania za koszt uzyskania przychodu a przedsiębiorca nie zdecydowałby się na ujęcie tego wydatku w swoich kosztach, nie oznacza to, że dopłata do wynagrodzeń nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu.

 

Wyjątek stanowią niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji pracownika wynagrodzenia oraz niezapłacone składki ubezpieczeniowe. Brak poniesienia wymienionych wydatków nie może stanowić w świetle przepisów kosztów uzyskania przychodu. Zatem w ocenie fiskusa, jeżeli przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie do pensji pracowników ale nie wypłaci pracownikom tych pensji to otrzymana dotacja nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu u przedsiębiorcy.

 

Powyższe stanowisko zaprezentowano w interpretacji Dyrektora KIS z 30 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.503.2020.1.MBD - „skoro kwota dofinansowania stanowi przychód przedsiębiorcy podlegający opodatkowaniu, to wydatki nią sfinansowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile spełniają warunki wskazane w art. 15 updop. Natomiast w przypadku, kiedy wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części w jakiej zostały dofinansowane, nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, dofinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 6a updop). Możliwość ta dotyczy tylko takich wydatków, które nie są kosztami obiektywnie (np. niezapłaconych wynagrodzeń czy składek - art. 16 ust.1 pkt 57 i 57a u.p.d.o.p.) nie zaś tych, które nie zostały przez podatnika zarachowane jako koszty”.

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?