Skip to main content

„Cash pooling” to umowa zbliżona do umowy pożyczki

Umowy „cash poolingu” nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Umowa „cash poolingu” jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym. W opinii ekspertów umowa „cash poolingu” jest umową, która została ukształtowana na zasadzie swobody umów wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to, że do umowy dochodzi na zasadzie swobodnego uznania stron, które dążą do jej zawarcia. Celem „cash poolingu” jest doprowadzenie do możliwie najefektywniejszego wykorzystania środków pieniężnych pomiędzy podmiotami korzystającymi z tej usługi.


W praktyce „cash pooling” czyli finansowanie dłużne polega na zarządzaniu płynnością finansową kliku podmiotów. Umowy te są zawierane pomiędzy poszczególnymi spółkami powiązanymi w grupie spółek, przykładowo pomiędzy spółką „matką” i spółką „córką”, dzięki czemu środki pieniężne mogą zostać przeznaczone na finansowanie działalności poszczególnych spółek z grupy.


Umowa finansowania dłużnego nie jest umową pożyczki. Umowa ta nie przenosi na własność pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy. Przeniesienie na własność określonej kwoty pieniężnej na rzecz konkretnego podmiotu jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy pożyczki. W przypadku „cash poolingu” brakuje elementu przeniesienia własności pieniędzy na inny podmiot. Zatem „cash pooling” nie jest tradycyjną pożyczką i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem PCC.


Zgodnie z art. 1 ust.1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy pożyczki pieniędzy.


Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor KIS w piśmie z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.422.2020.2.ASZ – „w ocenie wnioskodawcy, brak jest podstaw do uznania, że czynności wykonywane w ramach umowy można uznać za umowy pożyczek, a tym samym brak jest podstaw do objęcia takich transakcji obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podsumowując, w opinii spółki, zawarcie umowy z bankiem oraz czynności realizowane w ramach umowy nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.”

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?