Skip to main content

Hotel za granicą dla pracownika a VAT

Przepisy art.28e ustawy o VAT dotyczą usług, które związane są z konkretną nieruchomością.

 

Na podstawie art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że wskazana w ww. przepisie zasada opodatkowania usług zakwaterowania w hotelach jest zgodna z art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

 Zatem zapewnienie zakwaterowania w hotelu pracownikom przebywającym w zagranicznej podróży służbowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Zakup usługi najmu miejsca w hotelu lub całego pokoju hotelowego mieści się w katalogu usług związanych z nieruchomością. Usługi te obejmują nie tylko usługi dotyczące prac wykonywanych na nieruchomości ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

 

Praktyka organów skarbowych również wskazuje, że zapewnienie noclegów w hotelach dla pracowników będących w zagranicznej podróży służbowej jest usługą związaną z nieruchomością i opodatkowana jest w państwie położenia nieruchomości. A więc o sposobie opodatkowania decydują przepisy tego państwa, w którym znajduje się hotel.

 

Powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.655.2017.2.JNA „usługa rezerwacji miejsca hotelowego ma charakter usługi związanej z nieruchomościami i zgodnie z art. 28e ustawy, miejscem jej świadczenia, a zarazem opodatkowania, jest miejsce położenia nieruchomości. Oznacza to, że usługa nabywana i świadczona przez wnioskodawcę na nieruchomości znajdującej się na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Podsumowując, świadczona przez wnioskodawcę usługa rezerwacji miejsca hotelowego nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT.”

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?