Skip to main content

Zagraniczny zakład polskiej firmy

Posiadanie stałej placówki za granicą nie zawsze oznacza, że dojdzie do powstania zakładu.


Jeżeli przedsiębiorca ma zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą, od kliku lat wyjeżdża do Norwegii i okresowo prowadzi tam prace budowlane to niekoniecznie musi powstać zakład podatkowy na terenie Norwegii.


Na podstawie art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania „UPO” zawartej między rządem Polski i Norwegii zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.


Kryterium powstania zakładu w Norwegii wyznacza m.in. plac budowy znajdujący się za granicą i długość prac wykonywanych na budowie w tamtym państwie w ramach jednego i tego samego projektu. W rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.(…) "zakład" obejmuje w szczególności siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, a także plac budowy, prace konstrukcyjne, prace montażowe lub instalacyjne ale tylko wówczas, gdy trwają one dłużej niż 12 miesięcy. Zgodnie z umową międzynarodową prace wykonywane w różnych miejscach w ramach jednej umowy, dotyczące tego samego projektu budowlanego stanowią integralną jego część i taki projekt powoduje powstanie zagranicznego zakładu, jeżeli w całości istnieje dłużej niż 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy liczy się dla każdej oddzielnej budowy lub projektu budowlanego.


Jeżeli polski przedsiębiorca wyjeżdża od kilku lat do Norwegii na kilkumiesięczne pobyty w celu realizacji budów trwających krócej niż 12 miesięcy to nie oznacza, że przedsiębiorca posiada zakład w Norwegii i powinien opodatkować swoje dochody w Norwegii. Zagraniczny zakład powstaje wtedy kiedy prace budowlane wykonywane na tej samej budowie, w ramach jednej umowy przekraczają 12 miesięcy począwszy od dnia kiedy zostały rozpoczęte. Zyski przedsiębiorcy związane z zakładem, wypracowane przez ten zakład będą wówczas opodatkowane w Norwegii. Kilkumiesięczne wyjazdy i powroty do kraju gdzie łączny pobyt w Norwegii może przekraczać 12 miesięcy ale prace budowlane na jednej budowie nie przekraczają 12 miesięcy oznacza, że przedsiębiorca nie ma zakładu podatkowego w Norwegii.


Dyrektor KIS w piśmie z dnia 30 października 2020 r, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.367.2020.2.SK wskazuje, że „plac budowy istnieje od dnia, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność, co obejmuje wszelkie prace przygotowawcze wykonane w państwie, w którym ma być wzniesiona budowla, a więc na przykład założenie biura studiów budowlanych. W zasadzie plac budowy istnieje do czasu zakończenia budowy lub całkowitego jej zaniechania. Nie można uważać, że plac budowy przestaje istnieć, jeżeli prace są przerwane czasowo.(…) uznać należy, że skoro instalacja towarów na terenie Norwegii odbywała się przez oddelegowanych pracowników Spółki w okresie od lutego 2017 r. do maja 2018 r., tj. trwała powyżej 12 miesięcy, to powyższe prace instalacyjne stanowią zakład w rozumieniu umowy polsko-norweskiej.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?