Skip to main content

Ministerstwo stawia na technologie

Polski Ład wprowadza nowe ulgi, które pomniejszą dochód podatkowy przedsiębiorców.

 

Ulga na robotyzację przemysłową i na prototyp to część wsparcia dla przedsiębiorców. Firmy, które prowadzą własną działalność produkcyjną mogą zastosować roboty w celu usprawnienia produkcji. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych w danym roku na robotyzację i pierwszy raz przedsiębiorcy odliczą ją w zeznaniu podatkowym składanym za 2022 r.

 

Cała ulga powinna być wykorzystana w latach 2022-2026. Jeżeli przedsiębiorca nie wykorzysta całej ulgi w jednym roku podatkowym ze względu na niski dochód lub poniesienie straty podatkowej to ulga nie przepadnie. Czas na rozliczenie ulgi wyniesie kolejne sześć lat podatkowych.

 

W celu uniknięcia sporu ze skarbówką firmy muszą prowadzić wykaz poniesionych kosztów i przekazać go urzędowi skarbowemu najpóźniej w terminie złożenia zeznania podatkowego. Nie każdy jednak wydatek na nabycie urządzeń do produkcji może być kosztem podatkowym. Nabycie wyłącznie fabrycznie nowych robotów przemysłowych i maszyn przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodu. Pozostałe wydatki na robotyzację, które mogą zostać uwzględnione w kosztach to, m.in. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych koniecznych do uruchomienia robotów przemysłowych, koszty usług szkoleniowych, opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz środków trwałych jeżeli po upływie umowy leasingowej zostaną przeniesione na korzystającego.

 

Należy zauważyć, że przepis wskazuje na możliwość pomniejszenia dochodu o koszty uzyskania przychodu. Jest to korzystne rozwiązanie ze względu na możliwość zaliczenia wydatków wpierw do kosztów uzyskania przychodów, a później ich częściowe odliczenie od dochodu w zeznaniu podatkowym.

 

Kolejny pomysł ustawodawcy to ulga na prototyp. Ulga dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy opracowują nowe produkty dotąd nie oferowane na rynku i ponoszą koszty testowania nowego produktu przed sprzedażą na masową skalę.


Ulga uprawnia do odliczenia od dochodu 30% kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Przedsiębiorca odliczy ulgę w roku, w którym poniósł koszty produkcji próbnej. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć w danym roku podatkowym 10% dochodu. Jeśli przedsiębiorca poniesie stratę albo zbyt niski dochód ulga również nie przepadnie. Przedsiębiorca może wówczas odliczyć pełną ulgę lub jej część w zeznaniach podatkowych składanych w kolejnych sześciu latach podatkowych.


Podstawa prawna: art. 1 pkt 43, pkt 80, art.2 pkt 42, pkt 76 ustawy z 29 października 2021 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2021, poz.2105)

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?