Skip to main content

Zmiana przeznaczenia pojazdu i korekta podatku VAT

Krótkotrwałe zmiany używania samochodu wskazują na jego używanie w celach „mieszanych”.


Przedsiębiorca może w każdej chwili zmienić przeznaczenie samochodu wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej i rozpocząć jego używanie w celach „mieszanych” lub odwrotnie. Należy pamiętać, że zmiana przeznaczenia pojazdu musi być trwała, stała i potwierdzona obiektywnymi okolicznościami znajdującymi wyraz m.in. w określonych zasadach używania pojazdu.


Z art. 86 ust.12 i ust.13 ustawy o VAT wynika, że przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochód wyłącznie do działalności gospodarczej mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i muszą złożyć urzędowi skarbowemu informację o tych pojazdach na druku VAT-26. Przedsiębiorca musi poinformować urząd w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z pojazdem, nie później jednak niż do dnia przesłania urzędowi ewidencji sprzedaży VAT.


Jeśli przedsiębiorca się spóźni i nie dochowa wskazanego terminu organ podatkowy uzna, że samochód wykorzystywany jest wyłącznie w działalności gospodarczej dopiero od pierwszego dnia miesiąca w którym zostanie złożony VAT-26.


Dla celów podatkowych ważny jest okres zmiany przeznaczenia pojazdu wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej na wykorzystywanie w celach „mieszanych”. Jeśli zmiana zostanie dokonana w ciągu pięciu lat od momentu nabycia samochodu to przedsiębiorca ma obowiązek skorygowania podatek VAT odliczony, natomiast jeśli zmiana przeznaczenia nastąpi po upływie pięciu lat korekta podatku nie jest konieczna.


Zgodnie z art. 90b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio, nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika nastąpi zmiana jego wykorzystywania na dzieloną pomiędzy taką działalność i cele inne podatnik ma obowiązek skorygowania kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.


Zatem w przypadku gdy pojazd był używany wyłącznie w działalności gospodarczej zmiana używania tego pojazdu na cele „mieszane” w okresie pięcioletnim skutkuje korektą podatku VAT w kwocie odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu.


Na podstawie art. 90b ust.3 ustawy o VAT korekty podatku dokonuje się w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Przepis jednocześnie wskazuje, że na potrzeby korekty uznaje się, że zmiana przeznaczenia następuje począwszy od miesiąca, w którym rozpoczął się inny sposób wykorzystywania pojazdu.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?