Skip to main content

VAT od towarów przekazanych w zamian za reklamę

Nieodpłatne przekazanie towarów w celu ich reklamy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że przekazanie nieodpłatnie przez spółkę towaru influencerom w zamian za reklamę stanowi odpłatną dostawę towarów. W takim przypadku następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a odpłatnością jest świadczenie przez influencera usługi reklamy towarów.


W ocenie sądu dla uznania czynności za odpłatną wystarczające jest aby istniała możliwość określenia przez influencera ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego. Wobec tego przekazanie towaru w zamian za usługę reklamy tego towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację indywidualną w zakresie naliczenia podatku VAT w tytułu przekazania towarów. Spółka była przekonana, że nie ma obowiązku naliczenia podatku VAT od przekazanego towaru, ponieważ towar przekazano nieodpłatnie i zgodnie z regulaminem transakcja ta była w pełni ekwiwalentna, ponieważ towar wydano w zamian za wykonanie usługi reklamowej. Organ interpretacyjny uznał, że przekazanie towarów influencerom wiąże się z obowiązkiem naliczenia podatku VAT.


W ocenie organu oraz sądu nie doszło do przekazania towarów influencerom za darmo lecz w zamian za realizowane przez nich usługi reklamowe. Przepisy podatkowe nie zawierają ograniczeń w zakresie formy zapłaty za usługi lub towary. Płatność może być dokonana również w formie rzeczowej.


Sąd administracyjnych podkreślił, że jeżeli w obrocie gospodarczym następuje zamiana towaru na towar, towaru na usługę lub odwrotnie, a także zamiana usługi na usługę, to czynności takie stanowią transakcje barterowe. Istota barteru polega na tym, że dwie strony świadczą na swoją rzecz wzajemnie. Zatem czynności te stanowią dostawę towarów, o której mowa w art.7 ust.1 ustawy o VAT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2023 r., sygn. I SA/Rz 237/23 wskazał „że prawidłowe jest stanowisko Dyrektora KIS, że przekazanie obuwia influencerom w ramach nawiązania współpracy, w zamian za ich reklamę (np. w mediach społecznościowych), podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wypełniając definicję dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?