Skip to main content

Na zatwierdzenie sprawozdania jest czas do 30 czerwca

Do końca czerwca zostało zaledwie kilka dni. To oznacza, że zbliżają się terminy związane z ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego sporządzonego za 2013 rok. Nie warto odwlekać tego momentu do samego końca. W związku z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania kluczowe są trzy terminy: data zatwierdzenia sprawozdania finansowego, data złożenia sprawozdania w Krajowym Rejestrze Sądowym i data złożenia sprawozdania w urzędzie skarbowym.

Sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że dla sprawozdań za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku, termin ten mija już 30 czerwca. Po akceptacji sprawozdania należy je złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym i przekazać do właściwego urzędu skarbowego.

W ciągu kolejnych 10 dni od zatwierdzenia sprawozdanie wraz z uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzającą powinno zostać przekazane do urzędu skarbowego. Jeśli sprawozdanie było badane przez biegłego rewidenta – złożeniu podlega również opinia i raport z badania.

Ostatnią datą, o której należy pamiętać przy zamknięciu wszelkich formalności związanych ze złożeniem sprawozdania finansowego to data złożenia dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest na to 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Zakres składanych dokumentów to roczne sprawozdanie finansowe, uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie, sprawozdanie z działalności, a w przypadku gdy sprawozdanie podlegało badaniu – opinia z badania.

Warto dochować tych terminów, gdyż w takich aktach prawnych jak: ustawa o rachunkowości, kodeks karno-skarbowy, ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym, przewidziano różne sankcje za niedochowanie tych terminów. Złożenie wymaganych dokumentów w terminie to przede wszystkim obowiązek ustawowy, ale również gwarancja uniknięcia sankcji, o których mowa coraz głośniej w kontekście ostatnich afer gospodarczych.

Michał Anioł, senior w Dziele Rewizji Finansowej BDO

Polecamy najbliższe szkolenia z rachunkowości

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?