Skip to main content

Od lipca przedsiębiorca odliczy VAT od paliwa

Począwszy od 1 lipca br. przy zakupie paliwa do samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych – wykorzystywanych do działalności gospodarczej i prywatnie – będzie można odliczyć VAT w wysokości 50%.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w swoim komunikacie niejasności związane z odliczeniem podatku od towarów i usług w przypadku tego paliwa, jeśli zostanie ono nabyte przed ww. datą, a będzie udokumentowane fakturą wystawioną 1 lipca br. lub później. Wątpliwości powstały z uwagi na fakt, że 1 lipca 2015 r. przestanie obowiązywać, wprowadzony ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o VAT, całkowity zakaz odliczania tego podatku od paliwa, jeśli wspomniane auta firmowe i niektóre inne pojazdy samochodowe są używane przez podatników do celów „mieszanych". Warto przypomnieć, że wystarczy nawet tylko jednorazowe prywatne wykorzystanie takiego pojazdu, aby uznać, że właśnie chodzi o takie cele. Nie jest przy tym również istotny moment, w którym miało to miejsce w całym okresie
użytkowania przez podatnika danego pojazdu.

W ocenie resortu finansów przy odliczaniu VAT trzeba stosować przepisy obowiązujące w momencie powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa. Jeśli więc podatnik zakupi paliwo do 30 czerwca br., zaś faktura zostanie wystawiona później, to nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Ministerstwo precyzuje, że moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, a jej otrzymanie jest istotne tylko dla momentu zrealizowania tego prawa.

Ministerstwo Finansów zwraca też uwagę na to, iż od 1 lipca br. VAT od paliwa będzie odliczany – w myśl ustawy o podatku od towarów i usług – tak, jak inne wydatki dotyczące samochodów wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych.
Fakt, iż omawiane pojazdy są wykorzystywane w 50% biznesowo oznacza, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje jedynie w wysokości 50% kwoty podatku: wynikającego z faktury otrzymanej przez podatnika; należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca; należnego z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną; wynikającego z dokumentu celnego, deklaracji importowej oraz decyzji wydawanych przez naczelnika urzędu celnego.

Resort zauważa też, że dostawa tego paliwa nie może być uznana za dostawę towarów o charakterze ciągłym. 
W sprawach związanych z powyższą problematyką Ministerstwo Finansów odsyła do swojego opracowania na stronie:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura_samochody_2014.pdf

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?