Skip to main content

Od stycznia 2016 r. będzie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Kluczowi podatnicy, dokonujący skomplikowanych, dużych operacji gospodarczych, będą obsługiwani w zreorganizowanych od początku przyszłego roku Wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych (WUS). Powstanie Krajowy WUS z siedzibą w Warszawie, a dziewiętnaście będzie funkcjonowało w poszczególnych województwach – po dwa w woj. mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a w pozostałych po jednym.

Funkcję Krajowego WUS będzie pełnił I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Szacuje się, że w Polsce największy potencjał gospodarczy ma 3830 podmiotów; obecnie  940 z nich załatwia swoje sprawy w tym urzędzie.

Krajowy WUS będzie obsługiwał:

  • podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące te grupy;
  • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych działające zgodnie z Prawem bankowym;
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji funkcjonujące na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej;
  • jednostki działające w myśl ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i przepisów o funduszach inwestycyjnych;
  • jednostki funkcjonujące zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym uzyskały przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 50 mln euro.

Koncentracja dużych instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w jednym urzędzie skarbowym ma dać fiskusowi większe możliwości ich nadzorowania.

Podatnikami pozostałych WUS będą natomiast banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, oddziały bądź przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro.

S.W.

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?