Skip to main content

Inwentaryzacja środków trwałych niekoniecznie co roku

Celem spisu z natury czy weryfikacji jest doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego majątku z rzeczywistym. W przypadku środków trwałych będzie to przebiegać na nieco innych zasadach, niż przy sprawdzaniu ilości i jakości zapasów - pisze na łamach Rzeczpospolitej Kinga Windak, konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO.

Ekspert BDO dodaje, że rozpoczynając przygotowanie do spisu posiadanych środków trwałych ważne jest, aby mieć na uwadze co jest celem przeliczenia stanu inwentarzowego. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” wyróżnia trzy główne cele:

  1. weryfikacę poprawności danych ewidencji księgowej drogą ich porównania ze stanem faktycznym oraz przeprowadzenie wynikających z weryfikacji korekt kosztów i przychodów jednostki,
  2. wzmocnienie kontroli wewnętrznej majątku jednostki oraz
  3. ocenę stanu oraz przydatności objętych inwentaryzacją środków trwałych, co może stanowić przesłankę do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości.

Przepisy dotyczące inwentaryzacji znajdują się w rozdziale 3 ustawy o rachunkowości (art. 26 i 27 uor). Mając na uwadze obowiązki dotyczące środków trwałych w zakresie inwentaryzacji należy przyjrzeć się w szczególności:

  • art. 26 ust. 1 pkt1, z którego wynika, że przeprowadzenie przez jednostki inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie – następuje drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
  • art. 26 ust. 1 pkt3, który stanowi o przeprowadzeniu przez jednostki inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe – następuje to drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników,

Uzupełnieniem przepisów uor jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (rozdział X).

 

czytaj więcej

 

 

Najbliższe szkolenia inwentaryzacja, środki trwałe

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Transmisja ONLINE
  25.06.2024 -         25.06.2024

  520.00 + VAT
Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Stacjonarne      Kraków
  25.06.2024 -         25.06.2024

  720.00 + VAT
Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych.

Stacjonarne      Legnica
  28.06.2024 -         28.06.2024

  720.00 + VAT
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Gdańsk
  07.07.2024 -         09.07.2024

  2290.00 + VAT
Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stacjonarne      Gdańsk
  08.07.2024 -         09.07.2024

  1440.00 + VAT

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?