Skip to main content

Która data decyduje o sposobie złożenia sprawozdania finansowego

Zmiana ustawy o KRS do 30 września 2018 r. umożliwiała wysyłanie do rejestru skanów bilansu. Funkcjonalność działa do tej pory dla dokumentów sporządzonych przed 1 października – piszą w Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny.

Eksperci na łamach gazety wskazują, że 30 września 2018 r. zakończył się okres przejściowy w zakresie sporządzania oraz formy składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) dokumentów finansowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398; dalej: nowela). Zgodnie z art. 55 pkt 2 noweli 1 października 2018 r. wszedł bowiem w życie m.in. obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości), jak również opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości). Stosownie zaś do art. 38 ust. 2 noweli tylko do 30 września 2018 r. dopuszczalne jest składanie do RDF elektronicznych kopii papierowych wersji dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych.

 

czytaj więcej

 

 

Najbliższe szkolenia zamknięcie roku

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?