Skip to main content

Złożenie e-sprawozdania finansowego wymaga staranności

Adwokat czy radca prawny składający bilans spółki do rejestru sądowego za pośrednictwem e-portalu musi w trakcie tego procesu potwierdzić, że podpis pod rocznym raportem złożył kierownik tej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości - wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej Marek Sporny, Senior Tax Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biuro w Poznaniu oraz Łukasz Drożdżowski, radca prawny. 

 

Eksperci dodają, że zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy  o rachunkowości (dalej: uor) roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Stosownie natomiast do art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o KRS), złożenie tego dokumentu do Repozytorium Dokumentów Finansowych następuje za pośrednictwem e-portalu (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Co istotne, w trakcie składania zgłoszenia generowane są oświadczenia do zatwierdzenia przez osobę je składającą (art. 19e ust. 6 ustawy o KRS). Jedno z tych oświadczeń to potwierdzenie, że sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 pkt 6 uor. O ile zatem samo złożenie dokumentów za pośrednictwem e-portalu wydaje się być stosunkowo proste dla jego przeciętnego użytkownika, o tyle przed wysłaniem zgłoszenia warto się upewnić, czy sprawozdanie finansowe zostało podpisane w należyty sposób. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary, których – w naszej ocenie – powinna dotyczyć należyta staranność osoby wysyłającej zgłoszenie za pośrednictwem e-portalu.

 

Marek Sporny, Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy,BDO Biuro Poznań

 

czytaj więcej

 

Polecamy najblizsze szkolenia

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?