Skip to main content

Moment zmiany rezydencji podatkowej

Moment zmiany rezydencji podatkowej

 

Obecnie występuje coraz więcej przypadków, że zmieniamy miejsce zamieszkania co wiąże się także ze zmianą rezydencji podatkowej.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uznaje się osobę, która przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada w Polsce centrum interesów życiowych. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idziepodlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

 

W praktyce za datę zmiany miejsca zamieszkania przyjmuje się datę przyjazdu do Polski i przeniesienie tutaj ośrodka interesów życiowych. A więc, jeśli  osoba przyjeżdża do Polski z zamiarem stałego pobytu, posiada w Polsce stałe źródło dochodów, zaplecze mieszkaniowe, to należy przyjąć, że od dnia przyjazdu zamieszkała w Polsce. Zmiana miejsca zamieszkania powoduje podleganie w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że osoba po zmianie rezydencji musi opodatkować w Polsce wszystkie swoje dochody, które w tym czasie osiągnęła, niezależnie od miejsca położenia źródeł dochodów.

 

Taki pogląd wyrażono w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2018 r., 0114-KDIP3-3.4011.81.2018.1.JK3, w której czytamy, że „od momentu przyjazdu do Polski i przeniesienia ośrodka interesów życiowych, osoba posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Zatem, od tego momentu osoba ta podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu od całości uzyskanych przez siebie w tym okresie dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów”.

 

Drugą przesłanką pozwalającą uznać, że osoba mieszka w Polsce jest pobyt trwający w Polsce dłużej niż 183 dni. Jednak sam okres pobytu nie zawsze przesądza o zmianie miejsca zamieszkania, ponieważ ośrodek interesów życiowych może znajdować się w innym państwie. Wobec tego dla udokumentowania miejsca zamieszkania warto postarać się o certyfikat rezydencji podatkowej.

 

 

Lidia Rubińksa, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, biegły sądowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?