Skip to main content

Prezydent podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie zatorów płatniczych

Prezydent podpisał ustawę mającą na celu ograniczenie zatorów płatniczych

 

Na stronie Prezydenta w zakładce Legislacja pojawiła się informacja o podpisaniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy zmianie niektórych ustawa w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu jego celem jest poprawa otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

 

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące zatorów płatniczych były wprowadzane do porządku prawnego m. in. ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła ona w art. 15b ustawy o CIT rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe przepisy zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2016 r. powodowały bowiem jedynie chaos i spędzały sen z powiek przedsiębiorcom. Czy z przepisami wprowadzonymi w proponowanym obecnie kształcie będzie inaczej? 

 

W zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, ustawa przewiduje wprowadzenie przepisów szczególnych mających na celu rozpoznawanie skutków w podatku dochodowym tzw. „złych długów”. Wprowadzone zmiany przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania  o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni, od dnia upływu terminu jej płatności oraz nałożenie na dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie  90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

 

Ustawa w powyższym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Joanna Litwińska, ekspert podatkowy

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?